Nắng lên xóm nghèo in guitar acoustic version might be one of your liked music. Not only enjoying the song but you can play “Nắng lên xóm nghèo by Phạm Thế Mỹ” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Nắng lên xóm nghèo guitar chords, you have come to the right page.

Yups, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that music.

“Nắng lên xóm nghèo” guitar chords has Chachacha rhythm and included in “” album.

Nắng lên xóm nghèo by Phạm Thế Mỹ Guitar Chords

1. Đây xóm [C] nghèo quê tôi khi nắng [G] lên
Hương lúa [G7] ngọt tình quê thêm trìu [C] mến
Đôi bướm [C7] vàng nhẩn nhơ khi quyến [F] luyến
Và cô gái [Am] làng ngẩn ngơ một tình [G7] duyên.

Bên luống [C] cày đời vui đang nở [G] hoa
Ôi áo [G7] màu nâu tươi sao đẹp [C] quá
Chân bước [C7] về tìm vui dâng mái [F] lá
Và nghe tiếng [Am] hò hát [G7] đưa duyên mặn [C] mà.

ĐK:
[F] Em bé thơ [Am] ơi, trên mình trâu [F] nắng em ước [C] mong điều [Am] gì
[Em] Cô hái dâu [Am] ơi, bên dòng sông [Dm] vắng cô có buồn người [G] đi
[C] Trên đường về quê [F] hương [Dm] nghe dạt dào tình [G] thương
Cánh chim giang [F] hồ vẫn [G] trôi giữa [Am] trời
Bước chân lãng [Dm] du ôi chỉ [G7] là mộng [C] thôi.

2. Đây bóng [C] dừa xanh xanh tôi mến [G] thương
Chim trắng [G7] về em vui reo ngàn [C] hướng
Kìa cổng [C7] làng hàng cao nghiêng nắng [F] xuống
Đàn em bé [Am] đùa hát ca quên sầu [G7] thương.

No ấm [C] về tình ta thêm thắm [G] tươi
Bông lúa [G7] vàng nhờ tay anh cày [C] xới
Đây nắng [C7] đẹp miền quê thêm sáng [F] chói
Bừng lên xóm [Am] nghèo ấm [G7] êm bao cuộc [C] đời.

Nắng sớm lên [F] soi tươi sáng chân [Am] trời
Chào niềm vui [F] mới [G7] xóm nghèo [C] ơi.
—————–

If you wanna study Phạm Thế Mỹ Nắng lên xóm nghèo guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!