Muốn Chill Cùng Em in guitar acoustic version can be one of your liked song. Not only hearing the song but you can play “Muốn Chill Cùng Em by ” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Muốn Chill Cùng Em guitar chords, you just visit to the right page.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Muốn Chill Cùng Em” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Muốn Chill Cùng Em by Guitar Chords

([Am]Nhẹ nhàng từ từ mà [E7]thả khói đi)
([F]Nhẹ nhàng từ từ mà [E7]thả khói đi)
 
I saw you…[Am]turned around. I saw you turned around
I [F]swear that you turned around for [E7]sure that you turned around
Ey, [Am]look at me I saw you looked at me
Tell [F]me that you looked at me for [E7]sure that you looked at me
 
Babe babe. [Am]Em ơi em muốn nói gì thì nói đi đừng ngần ngại đứng gần lại em đừng chối vì
[F]Ánh mắt đôi môi em như muốn nói gì [E7]nhẹ nhàng từ từ mà thả khói đi
[Am]Thấy đại gia vòng xe để nhắm nghìn em còn anh đậu xe hẻm vắng để ngắm nhìn em
[F]Để đắm chìm em và bắt gặp em cũng liếc nhìn anh [E7]nhẹ nhàng từ từ mà thả khói đi
 
I saw you…[Am]turned around. I saw you turned around
I [F]swear that you turned around for [E7]sure that you turned around
Ey, [Am]look at me I saw you looked at me
Tell [F]me that you looked at me for [E7]sure that you looked at me
 
Babe babe. [Am]Chill cùng em anh muốn được chill cùng em
Hôm nay [F]anh muốn chill em ngày [E7]mai anh vẫn sẽ chill cùng em
[Am]Chill cùng em và anh muốn được chill cùng em
Hôm nay [F]anh muốn chill em ngày [E7]mai anh vẫn sẽ chill cùng em
 
Anh đã [Am]hứa cùng em vào sáng ngày mai mình đón mình minh rồi rót vào tai
Lời đường mật mà [F]chính cả em cũng khó có thể nào [E7]cai
Cafe dính trên môi em kìa để anh lau cho, để anh trao cho không cần cau có
Vì anh [F]đâu có những thứ mà bad boy cầm trên tay anh [E7]thấy tâm hồn em đẹp
Thôi để anh đưa em lên [Am]mây
 
I saw you…[Am]turned around. I saw you turned around
I [F]swear that you turned around for [E7]sure that you turned around
Ey, [Am]look at me I saw you looked at me
Tell [F]me that you looked at me for [E7]sure that you looked at me
 
Babe babe. [Am]Chill cùng em anh muốn được chill cùng em
Hôm nay [F]anh muốn chill em ngày [E7]mai anh vẫn sẽ chill cùng em
[Am]Chill cùng em và anh muốn được chill cùng em
Hôm nay [F]anh muốn chill em ngày [E7]mai anh vẫn sẽ chill cùng em
 
[Am]Chill cùng em cho đến khi mình say ngất ngây thôi
Một lời [F]nói đắm đuối với ánh mắt ấy sẽ [E7]cho anh điên vì say
[Am]Ngồi trên sofa em bên kia anh bên này làm thêm 2 ly để cho ta lên trên mây
[F]Và chính lúc đó anh cảm thấy muốn nắm [E7]tay nhưng mà chắc là thôi vì anh chỉ muốn
 
[Am]Chill cùng em anh muốn được chill cùng em
Hôm nay [F]anh muốn chill em ngày [E7]mai anh vẫn sẽ chill cùng em
[Am]Chill cùng em và anh muốn được chill cùng em
Hôm nay [F]anh muốn chill em ngày [E7]mai anh vẫn sẽ chill cùng em
—————–

If you want to learn Muốn Chill Cùng Em guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!