Mười Năm in guitar acoustic version may be one of the good music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Mười Năm by Duy Khiêm Ngố” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Mười Năm guitar chords, you already come to the perfect web.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Mười Năm song.

“Mười Năm” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Mười Năm by Duy Khiêm Ngố Guitar Chords

[Dm]Rồi xe hoa [G]tiễn người đi [C]giọt nước mắt chẳng còn để [F]nhòe mi
[Dm]Dù với tay níu cũng chẳng [E7]còn gì quên [Am]hết thuở hàn [A7]vi
[Dm]Rồi ngày sau biết [G]có gặp nhau [C]còn có thể thấy nhau như [F]ngày đầu
[Dm]Ngày đó hai đứa xa xôi [E7]nghèo giàu gật [Am]đầu mỉm cười bước mau [A7]
 
[Dm]Người đi khuất [G]xa phương trời [C]nghìn dặm mịt mờ một đời [F]gấm hoa
[Dm]Góc phượng già giờ chỉ [E7]còn mỗi ta chàng [Am]nhạc sỹ nghèo từng chiều bên sông ca [A7]hát
[Dm]Điệu nhạc với [G]tiếng đàn là [C]cả một trời lòng vàng [F]ước ao
[Dm]Cầu người được vẹn [E7]toàn mãi sau nghìn [Am]trùng dặm trường vẫn sẽ kết nối nhau.
 
2-
[Dm]Mười năm sau giữa [G]chốn phồn hoa [C]gặp cố nhân giữa miên man [F]dòng người
[Dm]Người đứng nơi đó chỉ biết [E7]mìm cười di [Am]ảnh với tàn [A7]hương.
[Dm]Dòng xe tang thương [G]tiền người đi [C]buổi sáng hôm ấy sinh ly [F]tử biệt.
[Dm]Hoà giữa nhân thế ta đưa [E7]người về tạ [Am]từ vào lòng đất sâu [A7]
 
[Dm]Người đi khuất [G]xa cõi đời để [C]lại một người giữa chiều [F]nghĩa trang
[Dm]Mưa nặng hạt sợ [E7]nhoè áo quan chàng [Am]dùng người mình làm dù che cho di [A7]ảnh
Sợ [Dm]ai ướt thân giữa [G]đời [C]nào ngờ mình lại là kê [F]ướt tim
[Dm]Ước một ngày mình [E7]lại có nhau là [Am]một ngày nào đó của kiếp sau.
—————–

If you wanna study Duy Khiêm Ngố Mười Năm guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!