Mùi hương dạ lý played in guitar can be one of the good music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Mùi hương dạ lý by Hoàng Phương” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Mùi hương dạ lý guitar chords, you just visit to the perfect website.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Mùi hương dạ lý song.

“Mùi hương dạ lý” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Mùi hương dạ lý by Hoàng Phương Guitar Chords

Mùi hương dạ [Em] lý đó anh [Am] có còn nhớ [Em] không
Mùi hương yêu [Am] thương đó giờ [B7] đã đi lấy [Em] chồng
Để lại sau [D] lưng những [C] kỷ niệm đau [B] buồn
Mối tình [C] đầu không trọn vẹn thuỷ [B7] chung.

Anh [Em] ơi nhớ thuở [Am] nào sách đèn hôm sớm có [B] nhau
Giàn hoa thơm mấy [C] dạo là [B7] mấy trăng em [Em] sầu
Cuộc [D] tình nghiệt ngã về [G] đâu, cuộc [B7] đời sao lắm bể [Em] dâu.

Thương đau nhiều [C] quá như bao lần [Em] lá úa khô rụng rời [Am]
Thương cây cằn [Em] cỗi bơ vơ một [G] cõi [C] trên bến chơi [B] vơi
Lênh đênh giữa [D] dòng con thuyền một [B7] bóng ngày [C] đợi đêm [Am] mong [D]
Mùi hương dạ [B7] lý ngày nao đẹp [Am] ý anh [B7] có nhớ [Em] không.
—————–

If you want to be master of Hoàng Phương Mùi hương dạ lý guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!