Mùa xuân vắng mẹ in guitar acoustic version maybe one of your loved song. Not only hearing the song but you can play “Mùa xuân vắng mẹ by Thủy Lâm Synh” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Mùa xuân vắng mẹ guitar chords, you already visit to the best site.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Mùa xuân vắng mẹ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Mùa xuân vắng mẹ by Thủy Lâm Synh Guitar Chords

1. Bao mùa xuân [G] rồi bạt ngàn tha [D] phương
Tưởng đời tang bồng sổ lồng chim [G] muông
Đêm [Am] đêm trở giấc nghe [C] bồn chồn
Xa [Em] nơi cắt rốn xa [D] cội nguồn
Ánh trăng con [C] đường lối mòn líp mạ bờ [G] nương.

2. Con về đây [G] rồi mẹ giờ nơi [D] đâu
Tưởng mùa xuân này mẹ con có [G] nhau
Tha [Am] hương ruột xé gan [C] cồn cào
Nghe [Em] bao nỗi nhớ thương [D] dạt dào
Nhớ mẹ vô [C] cùng những [D] ngày lạnh lùng gió [G] mưa.

ĐK:
Mẹ [G] ơi [Bm] mẹ của con [Am] ơi
Xuân [D] sang trai gái dập [C] dìu
Riêng [G] con mất đi mọi [D] điều
Con mất mẹ [Bm] rồi
Xuân [D] về chẳng có gì [G] vui.

Xuân [Bm] sang ong bướm rộn [G] ràng
Tim [Am] con se thắt bàng [C] hoàng
Quỳ bên nấm [D] mộ mà lòng ngập tràn niềm [G] đau.

3. Con về đây [G] rồi mẹ lại ra [D] đi
Những hạt mưa buồn những hạt biệt [G] ly
Không [Am] gian vắng lạnh nghe [C] mơ hồ
Đâu [Em] đây tiếng mẹ như [D] chuyện trò
Mắt rưng lệ [C] nhòa vắng [D] mẹ còn gì thiết [G] tha.
—————–

If you wanna be master of Thủy Lâm Synh Mùa xuân vắng mẹ guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!