Mùa xuân trắng in guitar acoustic version maybe one of the perfect music you loved. Not only hearing the song but you can play “Mùa xuân trắng by Đỗ Dũng” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Mùa xuân trắng guitar chords, you’ve come to the right web.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Mùa xuân trắng music.

“Mùa xuân trắng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Mùa xuân trắng by Đỗ Dũng Guitar Chords

1. Long lanh giọt [G] nước [B7] rơi trên đường [C] chiều
Sương rơi mù [Am] lối đem bao muộn [D] phiền
Con chim đầy [G] hót mùa xuân xa [C] ấy
Áo trong mưa [Am] buồn nhạt màu bâng [D] khuâng.

2. Trên con đường [G] cũ [B7] tôi đi một [C] mình
Mênh mông chiều [Am] gió sương rơi lạnh [D] tình
Câu thơ ngày [G] ấy người mang xa [C] mãi
Lá rơi bên [D7] đường buổi chiều xa [G] tôi.

ĐK:
Mùa xuân [G] ơi tôi đi về chốn [Am] ấy
Gió lao [D] xao không ai cùng lối [C] đường
Mùa xuân [Em] ơi chân đi quen mòn [Am] lối
Tìm cho [D7] câu thơ cũ chiều ngàn [G] xưa.

Mùa xuân [G] ơi em đi về ký [Am] ức
Có con [D] chim kêu khan chiều xuân [C] lạnh
Để cho [Em] tôi rưng rưng bao giọt [Am] đắng
Người hư [D7] không xa mãi câu thơ [G] buồn.

3. Xuân không còn [G] gió [B7] đông mây về [C] nguồn
Xuân không [Am] còn bóng em tôi dịu [D] buồn
Xuân mang màu [G] trắng vào trong thương [C] nhớ
Có nghe xuân [D7] về đổ lòng tôi [G] không.
—————–

If you want to be master of Đỗ Dũng Mùa xuân trắng guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!