Mưa ướt trường tan played in guitar might be one of the best music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Mưa ướt trường tan by Lê Trọng Sỹ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Mưa ướt trường tan guitar chords, you just come to the perfect place.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Mưa ướt trường tan” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Mưa ướt trường tan by Lê Trọng Sỹ Guitar Chords

1. Đã lâu về thăm [Am]lại, trường cũ ngày thơ
Khi ta học [C]trò, tuổi hoa bướm trong [E7]mơ
[Am]Những tán bàng xòe [Dm]ô, xen màu hoa phượng [C]vĩ
Rạo rực trong những mùa [E7]thi
 
Vẫn đây dòng lưu [Am]niệm, tạc vào hàng cây
Thư xưa ngập [C]ngừng mà đâu dám trao [E7]tay
[Am]Để sân trường ngẩn [Dm]ngơ ta nhìn nhau bở [E7]ngỡ
Bồi hồi vương đến bao [Am]giờ
 
ĐK: [Dm]Nhưng khi phượng tàn
Người [E7]vội xếp bút sang ngang
Để [Am]hồn tôi úa vàng
Giã [G]từ màu áo trắng thơ [C]ngây
bước vội chiều [G]nay heo may qua trường [C]cũ
Lòng như lá mùa [E7]thu
 
Đôi mươi tuổi [Dm]đời
Đường trần trăm nẻo chông [E7]gai
Ngoảnh [Am]mặt đi bước dài
Dặn [G]lòng nhìn phía có tương [C]lai
Gác nỗi niềm [G]riêng trên đôi vai hồ [E7]hải
Tình xưa dễ đâu [Am]phôi phai
 
2. Đây sân trường kỷ [Am]niệm, gặp lại chiều mưa
Nơi ta chờ [C]người, hàng ghế trước song [E7]thưa
[Am]Vẫn chốn này ngày [G]xưa, nhưng người không về [C]nữa
Ngậm ngùi nước mắt chan [E7]mưa
 
Ước chi đời quay [Am]lại, trở về tuổi thơ
Ta thôi ngập [C]ngừng để trao bức thư [E7]tay
[Am]Những ước vọng còn [Dm]đây trong lòng muôn vạn [E7]hướng
Chiều mưa ướt tan [Am]trường
—————–

If you want to be master of Lê Trọng Sỹ Mưa ướt trường tan guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!