Mưa trên ngày tháng đó played in ukulele can be one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Mưa trên ngày tháng đó by Từ Công Phụng” using ukulele too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its ukulele chords.

When you are searching for Mưa trên ngày tháng đó ukulele chords, you already visit to the perfect place.

Yes, ukulele is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth ukulele will feel to play the song.

“Mưa trên ngày tháng đó” ukulele chords has Slow rhythm and included in “” album.

Mưa trên ngày tháng đó by Từ Công Phụng ukulele Chords

Em còn nhớ không [Em] em
Một [C] lần em đã đến thăm [Em] tôi
Trong một sớm thu sang
Mùa mưa [G] ướt phố thênh [Am] thang
Mưa từng cơn lạc loài rơi [G] xuống tình muộn [B7] màng
Cuộc tình [Em] ta đã chết trên [B] tay
Nghe cơn đau khoác trên linh hồn gầy
Người về trong một sớm heo [G] may
Rồi người [B7] đi như kiếp mây [Em] bay

Trời còn [C] làm nước mắt rơi [Em] mau
Trên vùng tuổi mưa ngâu
Người còn nước mắt [Am] rơi mau
trên vùng tuổi thương [B7] đau
Người xin hơi thở bên [Em] nhau
Để [B7] tình còn ấm khi người xa tôi ngàn [Em] đời

[G] Trời còn làm nước mắt rơi [D] mau
khi cuộc tình [G] ta đã chết mai sau
Người [Bm] về còn giữ lấy cơn mê
Nghe đau lạc [Am] loài trên gót chân [Em] thề
[G] Cho tôi xin một lần chân em lại [B7] gần
Để vòng [Bm] tay ôm hết dung [D] nhan
Buông lên hơi [Em] thở qua cơn chiều tàn

Tìm lời [B7] ru cho giấc em [Em] ngoan
Bằng lời [B7] kinh cho kiếp đa [Em] đoan
Người về [C] nghe tiếng hát âm [Em] vang
Trên vùng tuổi đa đoan
Người về nghe [Am] những âm vang
Trên vùng tuổi cưu mang
Người đan [B7] hơi thở bên nhau
Dù trời chưa sáng
Xin tình chưa nghe muộn [Em] màng.
—————–

If you wanna learn Từ Công Phụng Mưa trên ngày tháng đó ukulele chords, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a a lot of musics, and each of them is easy to master.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this website.
Looking for another ukulele chords? Simple .. just click search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!