Mưa Phùn in guitar acoustic version may be one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Mưa Phùn by Lý Hào Nam” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Mưa Phùn guitar chords, you’ve visit to the right page.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Mưa Phùn” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Mưa Phùn by Lý Hào Nam Guitar Chords

Capo 1

[C]… Mưa rơi thấm ướt ân tình xưa, [G]xóa hết những ước mơ ngày dấu yêu.
Xóa đi tiếng [Am]yêu ngày nào, những câu hứa [G]bao lời thề lứa [F]đôi.
Giọt lã [G]lơi ướt vai áo
[C]… Đã hết những tiếng yêu dành trao, [G]hãy cứ nói để 1 lần đớn đau
Sẽ hơn nếu [Am]như lặng thầm, khiến anh cứ [G]tin tình mình vẫn [F]xanh
Rồi giấc [G]mơ cũng tan biến
[F]… Sao băng rơi nhanh để vội tan
Xua đi bao nhiêu nỗi niềm cay [Em]đắng trong con tim như vỡ [Am]tan tành
Xóa hết bao [Dm]nhiêu muộn phiền mà lòng ta [F]đang nặng mang
Hạnh [G]phúc tan như bọt mưa vỡ…..
Từng tiếng mưa [C]khi con con tim ta như hàng ngàn tiếng vỡ
Nát tan [Em]trong bao nhiêu cơn đau của tâm hồn
Thà cứ [Am]nói một lời cay [G]đắng để đau một [F]lần
Dù biết [G]ta sẽ xa cách
[C]Hãy rơi nhưng xin mưa đừng buồn dẫu biết
Trái tim [Em]tôi đang đau như bao tiếng [Am]vỡ mưa
Tình đôi [F]ta vì sao vội tàn [Em]bởi do ta hay tại [Dm]người phôi pha ?
[G]… Vỡ tan cùng [C]tiếng mưa

[D]Khi con con tim ta như hàng ngàn tiếng vỡ
Nát tan [F#m]trong bao nhiêu cơn đau của tâm hồn
Thà cứ [Bm]nói một lời cay [A]đắng để đau một [G]lần
Dù biết [A]ta sẽ xa cách
[D]Hãy rơi nhưng xin mưa đừng buồn dẫu biết
Trái tim [F#m]tôi đang đau như bao tiếng [Bm]vỡ mưa
Tình đôi [G]ta vì sao vội tàn [F#m]bởi do ta hay tại [Em]người phôi pha ?
[A]… Vỡ tan cùng [D]tiếng mưa
—————–

If you want to be master of Lý Hào Nam Mưa Phùn guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!