Mưa nhạt nhòa (Phiên bản 2) played in guitar maybe one of the perfect song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Mưa nhạt nhòa (Phiên bản 2) by ” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Mưa nhạt nhòa (Phiên bản 2) guitar chords, you’ve come to the right web.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the song.

“Mưa nhạt nhòa (Phiên bản 2)” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Mưa nhạt nhòa (Phiên bản 2) by Guitar Chords

[Am] Cất bước người [Em] ra đi, hình [F] bóng anh rời [C] xa
Bao dấu [Dm] yêu khi xưa giờ tan [Em] vỡ
[Am] Nước mắt cứ [Em] tuôn trào, lệ [F] đắng đôi hàng [C] mi
Mưa vẫn [Dm] rơi quanh em đầy bóng [G] tối
 
Phủ lấp [Dm] đêm đen cơn mưa [Em] vẫn nhạt [Am] nhoà
Giờ mất [Dm] anh em đi lang thang về nơi [G] đâu
Đã hứa [Dm] yêu em, sao lại [Em] nỡ chia [Am] lìa
Một mình [Dm] em ôm xót [Em] xa một lần tiễn [Am] đưa
 
ĐK: [Am] Gió mưa thét [Em] gào, [Am] bóng anh nơi [Em] nào
[Dm] Anh ơi có [Em] biết lòng [F] em luôn yêu anh [G] thắm thiết
[Am] Mất anh thật [Em] rồi, [Am] cách ngăn phương [Em] trời
Để [Dm] em trong nỗi [Em] đớn đau người [F] mang cho em bao [G] cay đắng
 
[Am] Cố bước, đừng [Em] quên mau ngày [F] tháng cũ phút giây [C] nồng say
Tình [Dm] trong dư âm đêm vòng [Em] tay ấm
[Am] Tiếc nuối, cũng [Em] xa rồi tình [F] bay đi như cách [C] chim trời
Để [Dm] em mang niềm [Em] đau tình tan vỡ, tình [Am] lỡ làng
—————–

If you want to be master of Mưa nhạt nhòa (Phiên bản 2) guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!