Mưa khuya in guitar acoustic version might be one of the best song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Mưa khuya by Nguyễn Đình Toàn” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Mưa khuya guitar chords, you just visit to the perfect web.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that song.

“Mưa khuya” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Mưa khuya by Nguyễn Đình Toàn Guitar Chords

1. Đêm qua [Am] mưa bỗng về nửa [C] khuya
Đêm bao la đêm trở mình [Dm] nghe
Nghe [Am] ra muôn lời [Dm] xa
Âm [G] u kêu gọi [C] ta
Xin thôi [F] nuôi tình đã [E7] chia lìa

2. Ôi bao [Am] nhiêu những lời anh [C] nói
Như kim khâu kín hồn [Dm] lẻ loi
Như [Am] trăng soi từng [Dm] đêm
Như [G] sao gom lời [C] khuyên
” Đừng nhớ [E7] hoài cuộc tình đã [Am] quên”

ĐK: [Am] Một lần yêu thôi [C] đã, thấy tóc xanh thơ
[Am] Và hồn cây sương [Dm] lá đã thành [Am] đá thờ
Buồn lòng ta từ [C] đó, mang bó [Am] hoa tang
Đợi từng mùa đông [Dm] đến xé thêm [Am] nỗi buồn

3. Mưa ơi [Am] mưa, mưa từ vực [C] sâu
Hay mưa rơi từ đỉnh [Dm] trời đau
Mưa có [Am] mong người [Dm] sau
Thương [G] yêu nhau bền [C] lâu
Thì kiếp [E7] này còn gì nữa [Am] đâu
—————–

If you wanna study Nguyễn Đình Toàn Mưa khuya guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!