Mùa hè không nóng in guitar acoustic version maybe one of the perfect song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Mùa hè không nóng by Quang Anh” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Mùa hè không nóng guitar chords, you just visit to the perfect web.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Mùa hè không nóng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Mùa hè không nóng by Quang Anh Guitar Chords

Càng gần [D] em đã cho em mát lành trong [Bm] lòng
Nụ cười [D] em xóa tan đi nắng nóng hè [A] xanh
Người mang [D] đến tình [Em] yêu người mang [D] đến niềm [Em] vui
Những nỗi [A] buồn của anh đã ra [D] đi vội vàng

Được yêu [D] em đã cho anh thay đổi rất [Bm] nhiều
Một niềm [D] tin giúp cho anh vững bước ngày [A] sau
Nguyện là [G] muôn vì sao còn tình [Em] anh lớn hơn đại dương
Hai chúng [A] mình sẽ yêu nhau trọn [D] đời

Mùa hè [D] đến Chúng mình yêu [F#m] nhau
Em là [G] tuyết sưởi mát lòng [F#m] anh
Và thắp [Bm] sáng cho anh ngày [Em] mai
Cùng ca [G] hát rong chơi tháng [A] ngày

Em là [D] gió gió mát dịu [F#m] êm
Anh là [G] mây cho mưa mùa [F#m] hè
Chúng mình [Bm] sẽ hòa quyện bên [Em] nhau
Cho thế [G] gian gió mát mùa [A] hè

Tình yêu [D] hỡi anh cảm ơn [F#m] em
Em không [G] những cho anh tình [F#m] yêu
Mùa hè [Bm] đến hạnh phúc bên [Em] nhau
Ta yêu [A] nhau dịu đi mùa [D] hè
—————–

If you wanna be master of Quang Anh Mùa hè không nóng guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!