Mùa hè an lạc played in ukulele may be one of the best song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Mùa hè an lạc by Vũ Ngọc Toản” using ukulele too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its ukulele chords.

When you are searching for Mùa hè an lạc ukulele chords, you’ve visit to the perfect page.

Yeah,Ya, ukulele is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier ukulele will feel to play the music.

“Mùa hè an lạc” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Mùa hè an lạc by Vũ Ngọc Toản ukulele Chords

1. Nay hè [Em] sang chim líu lo sau [Am] vườn
Ve hòa [D] vang trên nhánh cây ven [Em] đường
Xin mẹ [C] cha em từ [D] giã ngôi nhà mái [G] trường [Bm]

Em thật [Em] xinh trong áo lam dịu [Am] dàng
Trong bình [D] minh em bước đi nhẹ [Em] nhàng
Môi cười [C] tươi đón hè [D] tới tình thương chứa [Em] chan.

ĐK:
[C] Em công phu thật [Em] lâu tan biến [D] mau nỗi đau mê [G] lầm
[Am] Cho tham lam sân [D] hận chìm dần vào quên [G] lãng
[Em] Trong con tim từ [C] lâu em khắc [D] sâu ước mơ xa [G] vờ
[Am] Ham đua tranh danh [G] lợi gây khổ đau cho [Em] người.

2. An lành [Em] thay em sớm hôm học [Am] hành
An lành [D] thay em có thêm bạn [Em] lành
An lành [C] thay nơi đời [D] sống ta bà giả [G] tạm.

Nương hồng [Em] danh em chấp tay kinh [Am] hành
Tâm tịnh [D] thanh em sống trong an [Em] lành
Ơn thầy [C] cô em nguyện [D] đáp học tu tiến [Em] lên
—————–

If you want to be master of Vũ Ngọc Toản Mùa hè an lạc ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to know are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Want to play another ukulele chords? Simple .. just use search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!