Mùa đông không tuyết played in guitar may be one of your liked song. Not only enjoying the music but you can play “Mùa đông không tuyết by ” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Mùa đông không tuyết guitar chords, you just come to the perfect web site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that music.

“Mùa đông không tuyết” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Mùa đông không tuyết by Guitar Chords

1. Cũng là mùa [Em] đông ngày xưa sao nghe ấm [Am] lòng
Cũng là mùa [D] đông mà nay buốt giá cõi [G] lòng
Vẫn là đôi [Em] môi ngày xưa trao những hẹn [Am] thề
Vẫn là đôi [D] môi giờ anh với ai nói [G] cười
Người không nuối [C] tiếc bỏ em thật [Em] sao
Em như chiếc [Bm] lá chơ [Em] vơ bay đi giữa [Am] chốn lạnh [D] lùng
Mang theo nỗi [C] nhớ anh [D] ơi mang theo tiếng [Am] hát [C] chơi [B7] vơi.
 
2. Biết là hôm [Em] nay tình xưa đã chết thật [Am] rồi
Thế mà trong [D] em kỷ niệm sao cứ mãi hiện [G] về
Mỗi mùa đông [Em] qua nằm ôm ký ức mặn [Am] nồng
Bóng hình anh [D] yêu làm em nát tan cõi [G] lòng
Mùa đông không [C] tuyết mà sao lạnh [Em] thế
Đôi môi khát [Bm] tiếng yêu [Em] thương anh đi xa [Am] mãi thật [D] rồi
Mang theo nỗi [C] nhớ anh [D] ơi mang theo tiếng [Am] hát [C] chơi [B7] vơi.
 
[Am] Anh đi bỏ [D] lại [Bm] riêng em một [Em] mình
[Am] Vẫn mãi nguyện [D] cầu [G] cho anh được [C] nhiều
Hạnh phúc bên ai [B7] như em đã [Em] yêu
[C] Như em đã [Am] yêu đã [B7] yêu [Em] người.
—————–

If you wanna study Mùa đông không tuyết guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!