Mưa đầu mùa played in guitar maybe one of the best music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Mưa đầu mùa by Nhật Bằng” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Mưa đầu mùa guitar chords, you already come to the right page.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Mưa đầu mùa” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Mưa đầu mùa by Nhật Bằng Guitar Chords

1. [C] Nhìn chiều mưa lòng buồn ôi xa [Em] vắng
[Am] Đôi cánh chim dìu [G7] nhau trong gió [C] lạnh
[Em] Bao cánh hoa chiều rơi phai úa [F] tàn
[Dm] Trong tiếng mưa đàn ai như thầm [G7] vắng

2. [C] Lặng nhìn mưa nghẹn ngào ôi thương [Em] nhớ
[Am] Năm tháng trôi tình [G7] đi sao hững [C] hờ
[Em] Trong tiếng mưa lời ai như ngóng [F] chờ
[Dm] Ai nhớ ai sầu [G7] thương nhớ đầy [C] vơi.

ĐK: [Ab] Mưa còn mưa mãi cho lòng [C] đắng sầu [Eb]
[Ab] Mưa còn ghi [D7] sâu mối duyên [G] đầu.

3. [C] Người về đâu đường dài mưa phai [Em] lối
[Am] Mơ nắng lên ngày [G] mai vui cõi [C] đời
[Em] Cho cánh chim ngàn năm bay khắp [F] trời
[Dm] Cho gió phai màu [G7] thương nhớ người [C] ơi.
—————–

If you want to be master of Nhật Bằng Mưa đầu mùa guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!