Mưa bụi in guitar acoustic version may be one of the perfect song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Mưa bụi by ” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Mưa bụi guitar chords, you have come to the perfect web.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“Mưa bụi” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Mưa bụi by Guitar Chords

1. Ôm ấp tình yêu kỷ niệm [Em] còn đây
Đêm vắng bụi mưa anh lại [Am] làm thơ
Lập đông lạnh giá thân [C] gầy
Mùi [D7] hương dạ lý trang [G] đài
Cho chúng [Em] mình nụ hôn [B7] nồng cháy

2. Sao bóng người đi biền biệt [Em] nổi trôi
Mong nhớ người yêu thơ thẩn [Am] mình em
Ngõ quen bờ ghế mong [C] chờ
Ngỡ [D7] mưa bụi rớt trong [G] lòng
Tan vỡ [B7] mộng nhìn lễ [Em] tơ hồng [Am][Em]

ĐK: Ngày của đôi [C] ta đã như mưa bụi [Em] nhoà
Bởi anh không thật [G] thà
Yêu đương bằng ngôn ngữ [B7] điêu ngoa

Tình đã phiêu [C] diêu, cũng như thân bọt [Em] bèo
Xoáy trong cơn thuỷ [G] triều
Bao kỷ [B7] niệm em giữ [Em] chắt chiêu [Am][Em]

3. Ai bán vầng trăng đêm tàn [Em] mùa đông
Đêm vắng bụi mưa ai lại [Am] làm thơ
Lệ mi mặn ướt môi [C] mềm
Bụi [D7] mưa cũng vở tim [G] này
Thương mưa [B7] bụi kỷ niệm [Em] nào quên [Am][Em]
—————–

If you wanna learn Mưa bụi guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!