Mr Bean in guitar acoustic version may be one of the good song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Mr Bean by Nhật Thanh” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Mr Bean guitar chords, you already visit to the best web.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Mr Bean” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Mr Bean by Nhật Thanh Guitar Chords

Em [G]nhớ vào một tối [D/F#]êm trôi
Khi [Am]trăng nằm yên [C]trong mây
Và [D7]Sao đêm [Em7]treo vòm trời [D]xa xôi
Vài [C]bông hoa ngoài ban công [D7]thinh lặng
 
Bỗng [Cm6]giật mình nghe tiếng [G]sương rơi
Em [C]ngồi tựa vai [Cm6]anh trong căn [G]phòng ấm
Mình ngồi [D]xem Mr [Am]Bean ngoài [C]hiên
Nghe [D7]gió cũng lên [G]tiếng cười
 
Vậy mà hôm nay anh đi đi [D/F#]mãi không [C]về
Trăng vẫn hiền hoà trên tầng [G]biếc
Và lại một [Cm6]tối êm trôi [G]cùng thước phim xưa
[C]Em ngồi xem [Am]lặng cười mà [D7]thấy môi cay
 
Vì chuyện tình [G]yêu như một cuốn phim chẳng [Bm7]mấy khi là thật
Khoảnh [C]khắc đó đâu [G]dài ngàn năm
Hỏi [Am]thế gian [C]mấy người bên [D7]nhau mãi
Và thời [G]gian trôi tựa giấc mơ rồi[Bm7]mãi không ko trở lại
Người [C]mới đó nay [G]vội xa nhau lời [Am]nói đó nay [G]vội quên mau
[Am]Ngồi nhìn đêm qua [D7]xem thước phim [G]thật buồn
—————–

If you wanna study Nhật Thanh Mr Bean guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!