Một trái tim một tình yêu in guitar acoustic version might be one of the best song you liked. Not only hearing the music but you can play “Một trái tim một tình yêu by Nhật Vũ” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Một trái tim một tình yêu guitar chords, you just come to the right website.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Một trái tim một tình yêu music.

“Một trái tim một tình yêu” guitar chords has Blues rhythm and included in “” album.

Một trái tim một tình yêu by Nhật Vũ Guitar Chords

1. Đừng hoài [C] nghi vì thời gian sẽ [Em] quên
[F] Vẫn nhớ mãi một tình [G] yêu trong đời
Tình anh còn [Am] đây, mặc thời gian đổi [Em] dời
Và [F] anh chỉ còn riêng mình [G] em.

ĐK:
[Am] Khi gặp em anh biết sẽ [Em] không còn ai hơn nữa
[F] Không còn ai thay [G] thế em trong [C] giấc mộng
[Am] Mưa mù hay băng giá cũng [Em] không làm anh chùn bước
[F] Đừng hoài nghi tình anh em [G] nhé.

Ngày hôm qua [C] đó tình đã trao [Em] em
Cho đến mãi hôm [Am] nay ân [G] tình vẫn đong [F] đầy [G]
Và mai sau [C] nữa yêu người càng đắm [Em] say
Có ai hơn tình [Am] em
Một tình [F] yêu, một [G] trái tim cho [C] em.

2. Màu biển [C] xanh, màu tình em với [Em] anh
Tình [F] anh như cát biển, vòng [G] tay ôm sóng biển
Trọn đời [C] cát mãi mãi ôm [Em] ấp tình em
Và đời [F] anh luôn cứ mang tình [G] em.
—————–

If you want to be master of Nhật Vũ Một trái tim một tình yêu guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!