Một Niềm Phó Thác played in ukulele maybe one of the best song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Một Niềm Phó Thác by Linh Mục Nguyễn Mộng Quỳnh” using ukulele too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you need to know its ukulele chords.

Whether you are looking for Một Niềm Phó Thác ukulele chords, you just come to the right page.

Yeah,Ya, ukulele is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier ukulele will feel to play that music.

“Một Niềm Phó Thác” ukulele chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Một Niềm Phó Thác by Linh Mục Nguyễn Mộng Quỳnh ukulele Chords

Tone gốc Bm: Capo 2
ĐK:
Một [Am] niềm phó [C] thác
Đời [G] con trong tay [Am] Ngài
Dù [C] là đêm [Am] dài dù [C] là tương [F] lai
Một [Dm] niềm phó [F] thác đời [Em7] con cho [Am] Ngài
Đừng [Dm] bỏ con mồ [C] côi gục [E7] ngã trên nẻo [Am] đời [E7]
 
1. Từng [Am] bước âm thầm
Là từng [C] gánh phong [Am] trần
Là [Dm] tay trắng bàn [E] tay [E7]
Có [Am] chi dâng [E7] Ngài ?
Con chỉ [Dm] có con tim [Am] này
 
ĐK:
Một [Am] niềm phó [C] thác
Đời [G] con trong tay [Am] Ngài
Dù [C] là đêm [Am] dài dù [C] là tương [F] lai
Một [Dm] niềm phó [F] thác đời [Em7] con cho [Am] Ngài
Đừng [Dm] bỏ con mồ [C] côi gục [E7] ngã trên nẻo [Am] đời [E7]
 
2. Rượu [Am] bánh tinh tuyền
Cùng ngàn [C] nỗi ưu [Am] phiền
Nguyện [Dm] dâng Chúa ngày [E] đêm [E7]
Lễ [Am] dâng mọn [E7] hèn
Lòng thành [Dm] kính con đáp [Am] đền
 
ĐK:
Một [Am] niềm phó [C] thác
Đời [G] con trong tay [Am] Ngài
Dù [C] là đêm [Am] dài dù [C] là tương [F] lai
Một [Dm] niềm phó [F] thác đời [Em7] con cho [Am] Ngài
Đừng [Dm] bỏ con mồ [C] côi gục [E7] ngã trên nẻo [Am] đời [E7]
 
3. Từng [Am] trái nho hồng
Từng hạt [C] miến thơm [Am] nồng
Nguyện [Dm] dâng Chúa tình [E] yêu [E7]
Đắng [Am] cay trăm [E7] chiều
Con cầu [Dm] Chúa thương con [Am] nhiều
—————–

If you wanna learn Linh Mục Nguyễn Mộng Quỳnh Một Niềm Phó Thác ukulele chords, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of musics, and each of them is easy to master.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this web site.
Looking for another ukulele chords? Easy .. just click search menu in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!