Một Nhành Mai in guitar acoustic version might be one of your favourite song. Not only hearing the music but you can play “Một Nhành Mai by Quang Hưng” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Một Nhành Mai guitar chords, you just come to the perfect website.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Một Nhành Mai music.

“Một Nhành Mai” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Một Nhành Mai by Quang Hưng Guitar Chords

TONE GOC C#m, Am CAPO NGAN 4
 
Ngủ [Am]quên trên thảm cỏ xanh ướt mềm
Ngày [F]qua như hoa nhẹ rơi bên thềm
[C]Sương khuya đã về rồi mà đời [G]đâu hay
 
[Am]Nghiêng đôi tay nghìn tia khát vọng
[F]Nghiêng cơn say tìm quên khát vọng
[C]Nghiêng đi cả cuộc đời về miền [G]mây bay
 
Đừng ngủ [Am]quên trên thảm cỏ xanh ướt mềm
Đừng [F]chờ đêm thâu nhẹ buông bên thềm
[C]Đừng hờn dỗi cuộc đời và đừng [G]âu lo
 
Dù [Am]cho đôi tay mòn theo tháng ngày
Dù [F]cho cơn say hoài những tháng ngày
[C]Xuân kia dẫu tàn rồi còn một [G]nhành mai
 
Giọt nắng [Am]ấm mang đến bên ta một ngày [F]mới
Gió [C]lên ngàn ngọn buồm đang vẫy [G]gọi
Từ tận [Am]đáy sâu nơi những khát vọng mồ [F]côi
Là [C]ngắm ánh dương kia đang ngập tràn về [G]muôn nơi
 
coda
Và ta [Am]sẽ đi [D]về cuối chân trời
[F]Những cánh chim xa không lưu dấu [G]vết trên những tầng trời
Và ta [Am]sẽ giữ ngọn [D]lửa đang cháy nơi tim [F]này
Hơi ấm cho ta cho đêm tận [G]tan cuộc rong chơi
 
solo
[Am] [F] [C] [G] [Am] [F] [C] [G]
 
Đừng ngủ [Am]quên trên thảm cỏ xanh ướt mềm
Đừng [F]chờ đêm thâu nhẹ buông bên thềm
[C]Đừng hờn dỗi cuộc đời và đừng [G]âu lo
 
Dù [Am]cho đôi tay mòn theo tháng ngày
Dù [F]cho cơn say hoài những tháng ngày
[C]Xuân kia dẫu tàn rồi còn một [G]nhành mai
 
Giọt nắng [Am]ấm mang đến bên ta một ngày [F]mới
Gió [C]lên ngàn ngọn buồm đang vẫy [G]gọi
Từ tận [Am]đáy sâu nơi những khát vọng mồ [F]côi
Là [C]ngắm ánh dương kia đang ngập tràn về [G]muôn nơi
 
coda
Và ta [Am]sẽ đi [D]về cuối chân trời
[F]Những cánh chim xa không lưu dấu [G]vết trên những tầng trời
Và ta [Am]sẽ giữ ngọn [D]lửa đang cháy nơi tim [F]này
Hơi ấm cho ta cho đêm tận [G]tan cuộc rong chơi
 
[D#]bắn mình qua những đêm dài
[F]nuôi hồn ta lớn lên theo tháng ngày [G]đong đầy [D] [D#] [D] [D#]
[D#]tiếng niềm tin đã phai mờ
và mơ lai [F]mơ những những giấc mơ tràn [G]đầy [D] [C] [G]
 
Giọt nắng [Am]ấm mang đến bên ta một ngày [F]mới
Gió [C]lên ngàn ngọn buồm đang vẫy [G]gọi
Từ tận [Am]đáy sâu nơi những khát vọng mồ [F]côi
Là [C]ngắm ánh dương kia đang ngập tràn về [G]muôn nơi
 
Giọt nắng [Am]ấm mang đến bên ta một ngày [F]mới
Gió [C]lên ngàn ngọn buồm đang vẫy [G]gọi
Từ tận [Am]đáy sâu nơi những khát vọng mồ [F]côi
Là [C]ngắm ánh dương kia đang ngập tràn về [G]muôn nơi
 
coda
Và ta [Am]sẽ đi [D]về cuối chân trời
[F]Những cánh chim xa không lưu dấu [G]vết trên những tầng trời
Và ta [Am]sẽ giữ ngọn [D]lửa đang cháy nơi tim [F]này
Hơi ấm cho ta cho đêm tận [G]tan cuộc rong chơi
—————–

If you wanna study Quang Hưng Một Nhành Mai guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!