Một góc đời phôi pha played in guitar can be one of the good song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Một góc đời phôi pha by Từ Công Phụng” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Một góc đời phôi pha guitar chords, you just visit to the perfect page.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that music.

“Một góc đời phôi pha” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Một góc đời phôi pha by Từ Công Phụng Guitar Chords

Về đâu hỡi [G] em chiều nay
Bóng tối quê [G6] người thênh [Am] thang
Về đâu hỡi [D7] em chiều [Bm] nay
Đã vắng bóng [D7] người đợi [G] chờ
[Em] Em qua nơi đây thắp từng cơn [Am] mơ
Như hương hoa em vẫn nở đêm [Bm] xưa
Đâu [G] ngờ đời là [Em] những giòng oan [Am] khiên.
 
Về đâu hỡi [G] em chiều nay
Bóng tối quê [G6] người thênh [Am] thang
Về đâu hỡi [Eb7] em chiều [Bm] nay
Có tiếng ai [D7] gọi thì [G] thầm
[Em] Âm vang nghe như não nùng đâu [Am] đây
Theo đôi chân trên bước đời chia [Bm] xa
Âm [G] thâm về một [Am] góc đời [D7] phôi [G] pha.
 
[Em] Lá có còn [Bm] xanh mùa [Em] cũ
[Bm] Nắng có còn [Am] thơm tình [G] xưa
Nhớ người [Em] từ quê hương nghìn [Am] trùng
Nhớ đường [Em] về tương tư ngại [G] ngùng
Hôn em ở [D7] cuối chân [D9] ngày
Thả xuống tàn [Am] phai một nỗi [Am6] đau.
 
[G] Về đâu hỡi em chiều [G9] nay
[G7] Bóng tối quê [G6] người thênh [Am] thang
Về đâu hỡi [D7] em chiều [Bm] nay
Dấu vết thiên [D7] đường đã [G] mờ
[Em] Mây bay qua đây đã từ thiên [Am] thu
Nhưng trong tim em vẫn còn âm [Bm] vang
[G] Chút tình người vừa [Am] khép lại đêm [G] nao.
—————–

If you wanna study Từ Công Phụng Một góc đời phôi pha guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!