Một đời tan vỡ played in guitar maybe one of your liked song. Not only hearing the song but you can play “Một đời tan vỡ by Lam Phương” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Một đời tan vỡ guitar chords, you already visit to the best page.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that music.

“Một đời tan vỡ” guitar chords has Slow rhythm and included in “” album.

Một đời tan vỡ by Lam Phương Guitar Chords

Tình ơi [C] sao đen như áng [Am] mây chiều đông
Gió heo [G] hút con tim [C] lạnh câm
Đời sương gió bước chân lẻ [Dm] loi âm [G] thầm
Giây phút yêu [G7] đương xa vời [C] lắm

Tình đầu [C] êm như con sóng [Am] ru hồ xanh
Thoáng đã [G] thấy đau thương [C] thật nhanh
Kỷ niệm xưa muốn chôn vui [Dm] đi tan [G] tành
Cho nhớ thương [G7] vơi rồi cũng [C] đành [F][C]

Tình một [Dm] đời thì mang lừa [F] dối
Còn tình một [Am] đêm sớm bỏ ra [C] đi
Trở về tìm đường xưa chung [Dm] lối
Chỉ gây [Am] khổ thêm mà [G7] thôi

Thà cuộc [C] đời như con nước [Am] đưa bèo trôi
Đến lúc [G] có lúc không cũng [C] vậy thôi
Từ đây sẽ vắng câu mộng [Dm] mơ xa [G] vời
Đây đó cho [G7] qua một kiếp [C] người [F] [C]
—————–

If you want to study Lam Phương Một đời tan vỡ guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!