Một chút gì rất Huế played in guitar might be one of the best music you loved. Not only hearing the song but you can play “Một chút gì rất Huế by ” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Một chút gì rất Huế guitar chords, you already visit to the perfect web.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Một chút gì rất Huế” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Một chút gì rất Huế by Guitar Chords

Một chút gì rất [C] Huế
Trong [Dm] làn tóc em [G] bay
Một [C] chút gì rất [Em] Huế
Trong [Am] màu mắt anh [Dm] say [G]

Nắng vương Huế thơ [Am] mộng
Đò [Em] cồn chiều ai [G] trông
Áo [F] tím đâu nhiều [Dm] thế
Để [C] lòng ai nhớ [G] mong

Một chút gì rất [C] Huế
Trong [Dm] làn tóc em [G] bay
Một [C] chút gì rất [Em] Huế
Trong [Am] màu mắt anh [Dm] say [G]

Em về nón che [Dm] mặt
Áo lụa gió tà [G] bay
Dùng [Am] dằng chân chẳng [Em] bước
Ửng [G] hồng má hây [C] hây

Anh muốn Huế riêng [Am] anh
Chẳng chia đều tất [Dm] cả
Tiếng dạ thưa thật [G] lạ
Chiều se sắc vàng hanh

[C] Giữa dòng Hương thơm [Dm] ngát
Nam Ai một giọng [F] hò
Ước gì nghe em [G] hát
Trăng tà chờ chuyến [C] đò

Một chút gì rất [C] Huế
Trong [Dm] tà áo em [G] bay
Một [C] chút gì rất [Em] Huế
Trong [Am] màu mắt anh [Dm] say [G]

Gió thơm hương tóc [Dm] mềm
Chờ anh Huế tối [G] nay
Trăng [F] treo vườn Vỹ [Em] Dạ
Huế [G] ơi nhớ đong [C] đầy
—————–

If you want to study Một chút gì rất Huế guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!