Mong nhớ một người in guitar acoustic version may be one of your favourite song. Not only hearing the music but you can play “Mong nhớ một người by Phạm Anh Cường” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Mong nhớ một người guitar chords, you already visit to the perfect web.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Mong nhớ một người” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Mong nhớ một người by Phạm Anh Cường Guitar Chords

1. Bao nhiêu ngày [Dm] qua em thiết tha chờ [Bb] tin
Mong anh về [Dm] đây ru giấc ngủ an [G] lành
Anh nỡ đành [Gm] sao khi mau chóng thay tình [Dm] mới
Cho [C] héo úa bờ [F] môi cho [Gm] nước mắt lại [A7] rơi.

2. Chia li vì [Dm] đâu câu hứa xưa còn [Bb] đây
Anh không còn [Dm] yêu nên mới đổ cho [G] trời
Anh biết tình [Gm] em luôn trông ngóng anh từng [Dm] phút
Anh [C] nghĩ suy lại [F] đi anh [A7] hãy quay lại [Dm] đi.

ĐK:
Anh ơi bao [F] năm em còn hằng một niềm [Dm] mơ
Em vẫn luôn [A] tin anh khi lạc [F] bước sẽ quay [Dm] về
[Bb] Anh cứ giận [C] em nhưng đừng [Dm] bỏ em một [Gm] mình
[F] Đường đời còn [Dm] dài em biết [C] níu vào [A7] ai.

Khi em yêu [F] anh em đặt nặng chuyện tương [Dm] lai
Bao nhiêu người [A] thương em rằng [F] có nơi yêu [Dm] rồi
[Bb] Em chỉ còn [C] anh xin [Dm] đừng nói ra những [Gm] lời
[Dm] Từ biệt tình [C] em nghe chua [A7] xót người [Dm] ơi.

3. Nay anh về [Dm] đây ta nối câu chuyện [Bb] xưa
Tương lai là [Dm] đây xin anh chẳng thay [G] lời
Tươi sáng trời [Gm] xanh thôi ta xóa đi chuyện [Dm] cũ
Mưa [C] vẫn mưa còn [F] rơi ta [A7] có nhau người [Dm] ơi.
—————–

If you wanna learn Phạm Anh Cường Mong nhớ một người guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!