Mong Một Lần Tạ Lỗi Với Em played in guitar can be one of the good music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Mong Một Lần Tạ Lỗi Với Em by ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Mong Một Lần Tạ Lỗi Với Em guitar chords, you’ve visit to the best place.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Mong Một Lần Tạ Lỗi Với Em song.

“Mong Một Lần Tạ Lỗi Với Em” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Mong Một Lần Tạ Lỗi Với Em by Guitar Chords

[Am]Gạt nước mắt kìm [Dm]nén cơn đau
[G]Khi đã biết mình [C]sẽ xa nhau
[F]Người yêu hỡi ngày [Dm]tháng qua mau
[B7]Nhưng ái ân còn [E]đâu ….
[Am]Em cất bước về [Dm]chốn xa xôi
[G]Nghe tiếng sóng gào [C]thét đơn côi
[F]Dù cố giữ tình [Dm]vẫn bay đi
[E]Đâu biết rằng người [Am]muốn.. xa tôi ..
 
ĐK :
Người ơi [A7]người sao vô tình [Dm]thế..
[G]Một cơ hội cũng [C]chẳng ban ơn
[F]Để tôi được tạ [Dm]lổi với em.
[E7]Dù sao cũng đã [Am]một lần yêu.
[A7]Tình ơi tình em [Dm]vô tình quá.
[G]Một cơ hội tôi [C]muốn van xin…
[F]Chỉ mong rằng hãy [Dm]nghĩ đến tôi
[E]Nhưng có lẽ tôi [Am]không được thời…
 
[Am]Em cất bước về [Dm]chốn xa xôi
[G]Nghe tiếng sóng gào [C]thét đơn côi
[F]Dù cố giữ tình [Dm]vẫn bay đi
[E]Đâu biết rằng người [Am]muốn.. xa tôi ..
 
ĐK :
Người ơi [A7]người sao vô tình [Dm]thế..
[G]Một cơ hội cũng [C]chẳng ban ơn
[F]Để tôi được tạ [Dm]lổi với em.
[E7]Dù sao cũng đã [Am]một lần yêu.
[A7]Tình ơi tình em [Dm]vô tình quá.
[G]Một cơ hội tôi [C]muốn van xin…
[F]Chỉ mong rằng hãy [Dm]nghĩ đến tôi
[E]Nhưng có lẽ tôi [Am]không được thời…
—————–

If you want to be master of Mong Một Lần Tạ Lỗi Với Em guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!