Mỗi người một nỗi niềm in guitar acoustic version might be one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Mỗi người một nỗi niềm by ” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Mỗi người một nỗi niềm guitar chords, you have come to the best site.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Mỗi người một nỗi niềm song.

“Mỗi người một nỗi niềm” guitar chords has Chachacha rhythm and included in “” album.

Mỗi người một nỗi niềm by Guitar Chords

1. [F] Người trách tôi hay [Dm] buồn vẫn vơ
[F] Giấu kín trong tim [Dm] mối tình chờ
[F] Dẫu biết ai đi tháng [Dm] năm hững hờ
[F] Thoáng qua giống một giấc [C7] mơ.

2. [F] Tình đến cho nhưng [Dm] tình cũng đi
[F] Sớm nói câu chia [Dm] tay từ ly
[F] Mỗi lúc cô đơn nhớ [Dm] bao kỷ niệm
[F] Mỗi người có [C7] một nỗi [F] niềm.

ĐK:
[Dm] Ai đã từng yêu thương
[F] Nghe lòng mình vấn [Dm] vương
[F] Sau những lần cay đắng
Nỗi [Gm] đau còn in vết [C7] hằn trong lòng

[F] Rồi một ngày ai mang [C] đến tình [Dm] yêu
[F] Dù muộn màng nhưng đỡ [C] thấy buồn [Dm] hiu.
[F] Thời gian thì cứ [Am] qua
Níu theo [F] ngàn thương nhớ xót [Gm] xa [C7]

3. [F] Ngồi đếm bao thăng [Dm] trầm số duyên
[F] Có biết tôi mang [Dm] nỗi niềm riêng
[F] Hỡi cố nhân ơi hãy [Dm] quên u sầu
[F] Để lòng không [C7] mang nỗi [F] đau.
—————–

If you wanna be master of Mỗi người một nỗi niềm guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!