Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui played in guitar can be one of your loved music. Not only enjoying the music but you can play “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui by Trịnh Công Sơn” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui guitar chords, you’ve come to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that song.

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui by Trịnh Công Sơn Guitar Chords

1. Mỗi [C] ngày tôi [G] chọn một niềm [Am ] vui
Chọn những bông [C] hoa và những nụ cười
Tôi [F] nhặt gió [G] trời, mời em giữ [Fm] lấy
Để mắt em [G] cười [G7] tựa lá [C] bay
.
2. Mỗi [C] ngày tôi [G] chọn đường mình [Am] đi
Đường đến anh [C] em đường đến bạn bè
Tôi [F] đợi em [G] về, bàn chân quen [Fm] quá
Thảm lá me [G] vàng [G7] lại bước [C] qua
.
ĐK: Và như [C] thế tôi [G] sống vui từng ngày
Và như [C] thế tôi [G] đến trong cuộc [Am] đời
Đã yêu cuộc [F] đời này bằng [D7] trái tim của [G] tôi
.
3. Mỗi [C] ngày tôi [G] chọn một niềm [Am] vui
Cùng với anh [C] em tìm đến mọi người.
Tôi [F] chọn nơi [G] này, cùng nhau ca [Fm] hát
Để thấy tiếng [G] cười [G7] rộn rã [C] bay
.
4. Mỗi [C] ngày tôi [G] chọn một điều [Am] thôi
Chọn tiếng ru [C] con nhẹ bước vào đời
Tôi [F] chọn nắng [G] đầy, chọn cơn mưa [Fm] tới
Để lúa reo [G] mừng [G7] tự vẫy [C] tay
.
ĐK: Và như [C] thế tôi [Am] sống vui từng [Dm] ngày
Và như [Em] thế tôi đến trong cuộc [F] đời
Đã yêu cuộc [Dm] đời này bằng [C] trái tim của [G] tôi
.
5. Mỗi [C] ngày tôi [G] chọn ngồi thật [Am] yên
Nhìn rõ quê [G] hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi [F] chợt biết [G] rằng, vì sao tôi [Fm] sống
Vì đất nước [G] cần [G7] một trái [C] tim
—————–

If you wanna learn Trịnh Công Sơn Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!