Mộ phần thế kỷ (Rong ca 4) played in guitar might be one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Mộ phần thế kỷ (Rong ca 4) by Phạm Duy” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Mộ phần thế kỷ (Rong ca 4) guitar chords, you’ve visit to the best site.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Mộ phần thế kỷ (Rong ca 4)” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Mộ phần thế kỷ (Rong ca 4) by Phạm Duy Guitar Chords

1. Người [Dm] đi trong mùa đông lòng bâng [Bb] khuâng như làn sương
Theo người [Gm] phu đi dọn [Am] xác chiến [Dm] trường
Người [Dm] phu sau thời gian một trăm [Bb] năm đã gần xong
Anh bình [Gm] tâm đi lượm [Am] xác trên [Dm] đường

Những [Bb] xác úa một [F] thời có bóng [C] dáng triệu [F] người
Phiêu diêu [Bb] nơi Thế Chiến [C] Một, Thế Chiến [A] Hai
Hết Thế [Dm] Chiến, lại [Bb] là anh em [Gm] trong một [C] nhà
Lấy chém [Bb] giết để giải [A] hoà trong quốc [Dm] gia

Người [Dm] đi trong mùa đông đội khăn [Bb] tang mang tình thương
Theo người [Gm] phu đi đào [Am] lỗ bên [Dm] đường
Người [Dm] phu trong chiều buông lòng hân [Bb] hoan, chôn mộ xong
Nghe mùa [Gm] xuân đang rộn [Am] rã tới [Dm] gần

[D] Nghe bên nấm mồ có tiếng đàn trẻ [Bm] nhỏ
[G] Lưng trâu bé [Em] ngồi đang cùng [G] nhau hát [A] chơi
[D] Mai đây, nấm [Bm] mồ một nụ [D] vàng sẽ [G] hé
[A] Hoa ơi, tên [F#m] gì? có phải hoa hướng [D] dương?

2. Vùi [Dm] sâu trong mộ chung hoặc vùi [Bb] nông trong mộ hoang
Anh hùng [Gm] rơm hay chủ [Am] nghĩa phi [Dm] thường
Vùi [Dm] chôn bao lầm than một trăm [Bb] năm, bao trẻ em
Mang bộ [Gm] xương, theo Thần [Am] Đói lên [Dm] đường

Những [Bb] ác chúa từng [F] miền những xác [C] ướp bạo [F] quyền
Chôn ngay [Bb] đi, vứt chúng [C] vào hố lãng [A] quên
Vứt Phát [Dm] Xít vào [Bb] mồ, ném Mác [Gm] Xít vào [C] mộ
Hãy lấp [Bb] kỹ cả tội [A] hèn trong chúng [Dm] ta

Người [Dm] đi trong mùa đông đội khăn [Bb] tang, mang tình thương
Theo người [Gm] phu đi vùi [Am] hết mộ [Dm] phần
Rồi [Dm] tan trong mộ sâu một thây [Bb] ma mang buồn đau
Thế kỷ [Gm] sau, sẽ dùng [Am] bón hoa [Dm] mầu

[D] Đi qua nấm mồ, sẽ thấy ngọn cỏ [Bm] mềm
[G] Cho êm cõi [Em] đời, cho tình [G] nhân ngã [A] lên
[D] Khi trên nấm [Bm] mồ còn nở [D] rộ bông hoa [G] mới
[A] Hoa ơi, tên [F#m] gì? Hoa tình yêu đó [D] em!
—————–

If you want to learn Phạm Duy Mộ phần thế kỷ (Rong ca 4) guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!