Miền Trung mùa bão lũ played in guitar might be one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Miền Trung mùa bão lũ by Cáp Anh Tài” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Miền Trung mùa bão lũ guitar chords, you’ve visit to the best web.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Miền Trung mùa bão lũ song.

“Miền Trung mùa bão lũ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Miền Trung mùa bão lũ by Cáp Anh Tài Guitar Chords

1. Miền Trung quê [D] tôi, chắt [A] chiu lam lũ bao [D] đời
Làng quê chơi [Bm] vơi, nghe [G] tin bão tới ngoài [D] khơi
Mái tôn trên [G] nhà, ba [D] cột giằng níu [G] qua
Nhốt đôi con [Em] gà, che lại đàn heo mới [A] ra.

2. Nhà tranh liêu [D] xiêu, gió [A] tung lốc mái tiêu [D] điều
Làng quê chao [Bm] nghiêng, trong [G] cơn bão tố cuồng [D] điên
Ướt run đêm [G] dài, tay [D] mẹ quàng ấm [G] con
Đói trưa qua [Em] chiều, nhai [A] tạm mì tôm thế [D] cơm.

ĐK:
Nước [D] lên, niềm [Bm] đau thương cuốn dâng [G] trào
Nhấn [Em] chìm làng quê xiết [A] bao
Miền [D] Trung, miền [Em] Trung
Lẫn trong mưa [G] chiều mịt [Bm] mờ
Nấp co ro [Em] đàn trẻ thơ, chợt nhìn bơ [A] vơ
Tiếng ai u [G] buồn thở [Bm] dài
Biết ra răng [Em] chừ ngày [A] mai, còn chi hỡi [D] ai.

3. Giờ nơi phương [D] xa, đớn đau [A] thương quá quê [D] nhà
Làng quê tan [Bm] hoang, khi [G] cơn bão lũ vừa [D] sang
Xót xa đêm [G] trường, đau [D] lòng người tha [G] hương
Có đi trăm [Em] đường, vẫn [A] về miền Trung mến [D] thương.
—————–

If you want to be master of Cáp Anh Tài Miền Trung mùa bão lũ guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search button in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!