Men đắng cuộc tình played in guitar might be one of the best song you loved. Not only hearing the song but you can play “Men đắng cuộc tình by ” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Men đắng cuộc tình guitar chords, you’ve visit to the best page.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the song.

“Men đắng cuộc tình” guitar chords has Pop rhythm and included in “” album.

Men đắng cuộc tình by Guitar Chords

[D] Rượu nồng men cay đắng
Quen bao tháng [Bm] năm quạnh [A] hiu
[D] Sao nước mắt cứ [Bm] tuôn trào
[D] Suốt đêm ưu [Bm] buồn thương nhớ [A] ai

[D] Bùi ngùi [Bm] sao lòng [Em] nghe còn vương vấn
[A] Nóng chiếc [D] hôn đầu [Em] môi
[A] Tay ôm [D] xiết hứa [Bm] yêu một đời
[D] Giờ cách [A] xa còn luyến [D] thương

[D] Một mình trong đêm vắng
Nghe mưa khóc[Bm] cho tình [A] yêu
[D] Như chiếc lá úa [Bm] khô tàn
[D] Rớt rơi trong [Bm] chiều cuối [A] thu

[D] Cuộc tình [Bm] xin đừng [Em] đem sầu đắng
[A] Để xót [D] xa đời [Em] nhau
[A] Môi khô [D] héo chiếc [Bm] hôn tình đầu
[D] Ngày tháng [A] qua tình lãng [D] quên
—————–

If you wanna learn Men đắng cuộc tình guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!