Mẹ ơi con đã về in guitar acoustic version might be one of the perfect music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Mẹ ơi con đã về by Mạnh Quân” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Mẹ ơi con đã về guitar chords, you’ve visit to the perfect site.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Mẹ ơi con đã về music.

“Mẹ ơi con đã về” guitar chords has Slow Surf rhythm and included in “” album.

Mẹ ơi con đã về by Mạnh Quân Guitar Chords

[Dm] Một sáng sớm trở [Gm] về quê hương
Về [C] trong câu hát âm [Fmaj7] vang đất trời
[Dm] Ru rời ru cho [Gm] ta ngọt bùi
Ấm [Em] áp ân tình xa [A] xôi.

[Dm] Một con kênh một [Gm] bờ ao xanh
Hàng [C] tre lưu luyến từng [F] chiều hai đứa
[Gm] Hỡi cánh diều tuổi [A7] thơ hôm ấy đâu [Dm] còn.

Trở về nơi tôi sinh [Gm] ra từ đây
Biết [C7] bao con tim mừng [F] vui vòng tay đón [Bb] mời
Nhìn tôi không dám [Gm] tin là tôi một [A7] thời người làng quê [Dm] ấy. [D7]

Mẹ hiền ngồi đan chiếc [Gm] áo mùa đông
Mái [C7] tranh co ro ngày [F] đêm con đây trách [Dm] lòng
Dòng nước mắt cất [Gm] lên một tiếng sau [A] cùng
Mẹ! (Mẹ ơi) Con đã [Dm] về.
—————–

If you wanna study Mạnh Quân Mẹ ơi con đã về guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!