Mẹ đứng đó played in guitar can be one of your favourite song. Not only enjoying the music but you can play “Mẹ đứng đó by Lm. Kim Long” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Mẹ đứng đó guitar chords, you just visit to the best site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Mẹ đứng đó music.

“Mẹ đứng đó” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Mẹ đứng đó by Lm. Kim Long Guitar Chords

Mẹ! Mẹ đứng [Dm] đó khi hoàng hôn tím màu
[Bb] Nhạc thương trầm buông hắt [A] hiu
Đồi [Dm] cao u [A] hoài loang máu [Dm] đào
Con [Gm] Chúa đau [A] thương treo trên thập [Dm] giá
Hiến [Bb] thân vì nhân loại tội [A] tình.

Mẹ đứng [Dm] đó tâm hồn tê tái sầu
[Bb] Đồng công cùng con dấu [A] yêu
Vì [Dm] thương nhân [A] loại bao khốn [Dm] cùng
Xin [Gm] dẫn đưa [A] bao tâm hồn lạc [Dm] hướng
Về bên [A] Mẹ, Mẹ [Dm] ơi.!

[Dm] Hỡi ai qua [Gm] đường
Ngừng bước [A] đây mà chiêm [Dm] ngắm
Chúa chí [Gm] tôn cam [Dm] chịu muôn nỗi khổ [A] đau
Vì [Dm] thương toàn nhân [A] loại muôn chốn muôn [Dm] đời
Ngày đêm khóc [F] than mong [A] chờ vinh phúc quê [Dm] trời

[Dm] Ngước trông Mẹ [Gm] lành
Thành kính [A] dâng lời kêu [Dm] khấn
Giữa thế [Gm] gian khổ [Dm] sầu xin hãy ủi [A] an
Để [Dm] con hằng trung [A] thành theo Chúa trọn [Dm] đời
Ngày mai sáng [F] tươi bên [A] Mẹ ca khúc khải [Dm] hoàn

[Dm] Bước đi trong [Gm] đời
Ngàn khó [A] nguy còn vương [Dm] lối
Mắt đắm [Gm] say trông [Dm] về Thánh giá thần [A] linh
Lòng [Dm] con bừng lên [A] niềm tin mới cao [Dm] vời
Nguyện luôn nép [F] thân bên [A] Mẹ vui sống muôn [Dm] đời
—————–

If you wanna be master of Lm. Kim Long Mẹ đứng đó guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!