Mẹ Anh Bảo Cưới played in guitar maybe one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Mẹ Anh Bảo Cưới by ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Mẹ Anh Bảo Cưới guitar chords, you already visit to the perfect place.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Mẹ Anh Bảo Cưới music.

“Mẹ Anh Bảo Cưới” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Mẹ Anh Bảo Cưới by Guitar Chords

[G]Ba mươi tuổi đầu anh vẫn [Am]ham làm giàu,
[C]Tóc nay cũng đã ba loại màu [D]mà giờ này chưa có gấu.
[G]Xung quanh mọi người đang xôn [Am]xao rồi cười
[C]Chắc là vẫn cứ kén chọn hoài nên nó [D]chưa yêu đấy thôi
 
[C]Giờ đi đâu đấu [D]đâu, ai cũng hỏi một câu là ” [Em]gấu đâu, gấu đâu”
[C]Ngoài kia bao nhiêu cô [Am]gái thôi anh chọn ai mà cưới [D]đi…
 
Mẹ anh bảo [G]cưới đi thôi, [Am]cưới đi em à,
[C]Để anh khỏi là cà [D]thâu đêm nhậu nhẹt hay quán xá
[G]Cưới đi thôi, [Am]cưới đi thôi em ơi.
[Cm]Bạn bè trang lứa cũng đã vợ [D]con cả [G]rồi.
 
Nam mô a di đà phật !
Người [G]ta cầu tài và khấn lộc bao năm anh [Am]vẫn, chỉ cầu có tình duyên
Bạn bè xung [C]quanh đôi khi nó có hỏi “Uh thì, yêu [D]đương làm gì cho bất tiện”
Nhưng mà, [G]eoo ơi ! Anh thề nhớ bao [Am]lâu chưa yêu ai chẳng thể nhớ
Chạnh [C]lòng thao thức để rồi đêm nằm mơ
Tuổi [D]cũng sắp chạm đến đầu 3 tại sao chưa lấy [G]Vợ ? (hu)
Nghe bảo dưới quê tầm [Am]này thanh niên trạc tuổi tay đã bồng hai [C]đứa
Anh nào có dám kén chọn [D]đâu chỉ là vẫn loay hoay chưa biết yêu ai [G]nữa
Cưới vợ thì phải cưới liền [Am]tay, chứ lại để lâu ngày sẽ thành vợ người [C]ta
Em giờ ở nơi đâu, anh mang theo xính [D]lễ đầy đủ rượu thuốc, mâm xôi và con [G]gà
 
Cuộc [G]sống một mình có đôi [Am]lúc cũng muộn phiền
[C]Chẳng có một ai để trò chuyện [D]thâu đêm suốt sáng
[G]Em đang nơi nao có biết [Am]bao ngày anh đợi chờ
[C]Hãy đến đây thật bất ngờ tình [D]mình sẽ đẹp như mơ
 
[C]Giờ đi đâu đấu [D]đâu, ai cũng hỏi một câu là ” [Em]gấu đâu, gấu đâu”
[C]Ngoài kia bao nhiêu cô [Am]gái thôi anh chọn ai mà cưới [D]đi…
 
Mẹ anh bảo [G]cưới đi thôi, [Am]cưới đi em à,
[C]Để anh khỏi là cà [D]thâu đêm nhậu nhẹt hay quán xá
[G]Cưới đi thôi, [Am]cưới đi thôi em ơi.
[Cm]Bạn bè trang lứa cũng đã vợ [D]con cả [G]rồi.
 
[C]Một mùa xuân nữa đã [D]qua
Soi vào gương, ôi thấy [Em]anh đã già, ôi anh đã [Am]già!
[C]Còn bao nhiêu xuân [Am]nữa ta mới tìm thấy [D]nhau? Thấy nhau?
 
Mẹ anh bảo [G#]cưới đi thôi, [A#m]cưới đi em à,
[C#]Để anh khỏi là cà [D#]thâu đêm nhậu nhẹt hay quán xá
[G#]Cưới đi thôi, [A#m]cưới đi thôi em ơi.
[C#m]Bạn bè trang lứa cũng đã vợ [D#]con cả [G#]rồi.
—————–

If you want to learn Mẹ Anh Bảo Cưới guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!