Màu Tình Yêu in guitar acoustic version might be one of the perfect song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Màu Tình Yêu by Huy Tuấn” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Màu Tình Yêu guitar chords, you’ve visit to the perfect page.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Màu Tình Yêu song.

“Màu Tình Yêu” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Màu Tình Yêu by Huy Tuấn Guitar Chords

Chút [Em]đen….tóc [D]em quá [Em]mềm.
Chút son…vẽ môi em nắng hồng…
và vẽ giấc mơ..giấc yêu bắt đầu..
và vẽ nhớ nhung..vẽ thêm chút buồn
Chút [Em]xanh [G]ngời..thoáng [D]mây cuối [Em]trời.
Chút ánh..vàng..thắp sao đêm rất vội…
và vẽ những đêm…bên nhau không lời..
và vẽ lối đi…nắm tay không rời
Màu tình yêu [D]để anh [C]vẽ…vẽ môi [Bm]cười [Em]………….
Còn màu tình yêu nào anh vẽ…nơi cùng nhau sánh đôi
Màu tình yêu để anh vẽ..dáng em ngồi
Còn màu tình yêu nào anh vẽ…cho mình yêu mãi thôi
Màu tình yêu để anh vẽ…mắt ai cười
Còn màu tình yêu nào anh vẽ…nơi mình luôn có đôi
Màu tình yêu để anh vẽ…nét (mắt) em hiền
Còn màu tình yêu nào anh vẽ…ta nguyện luôn sánh đôi
—————–

If you want to study Huy Tuấn Màu Tình Yêu guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!