Màu son tím in guitar acoustic version maybe one of your favourite song. Not only enjoying the music but you can play “Màu son tím by Châu Đình An” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Màu son tím guitar chords, you already come to the best page.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Màu son tím” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Màu son tím by Châu Đình An Guitar Chords

1. Một buổi [Am] sáng, chợt thấy em xa lạ
Một buổi [F] tối, chợt biết em đi [Dm] rồi
Để trời [G] khuya một mình đơn [E7] chiếc
Nghe lá [G] rơi bên ngoài mưa [E7] bay.

2. Một buổi [Am] sáng ngày tháng sao êm đềm
Kỷ niệm [F] đó còn vấn vương trong [Dm] hồn
Và lòng [G] anh một mình thổn [E7] thức
Nghe đâu [G] đây vang [E7] vọng một tình [Am] yêu.

ĐK:
Tìm [Dm] đến phố nhà [Am] em bên [F] hàng me đã [G] già
Những con [F] đường còn ngủ chưa báo tin [D] vui
Giàn hoa [F] giấy nhớ thương [D] ai một màu xanh [Am] tím
Những tường [G] vôi muôn đời câm nín
Nghe đâu [Dm] đây dịu dàng hương [E7] đêm quanh [Am] mình.

Chợt [Dm] nhớ đến vầng [Am] trăng qua [F] một đêm sắp [G] tàn
Những cung [F] đàn rung nhè nhẹ như báo thu [D] sang
Hồn nhạc [F] sĩ nhớ thương [D] ai rồi thành thi [Am] sĩ
Những áng thơ màu [G] xanh ca ngợi ái tình
Những cánh [Dm] thơ gọi mời [E7] em bước chân [Am] đêm.

3. Tình còn [Am] đây vẫn nhớ thương vô cùng
Tình còn [F] đấy vẫn cách xa muôn [Dm] trùng
Tình ở [G] đâu xin tình lên [E7] tiếng
Cho trái [G] tim nơi [E7] này reo [Am] vui.
—————–

If you wanna be master of Châu Đình An Màu son tím guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!