Màu hoa Penseé in guitar acoustic version may be one of the good music you liked. Not only hearing the song but you can play “Màu hoa Penseé by ” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Màu hoa Penseé guitar chords, you have come to the right web.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Màu hoa Penseé song.

“Màu hoa Penseé” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Màu hoa Penseé by Guitar Chords

Màu hoa [Gm] penseé, màu hoa tình [Cm] yêu hay hoa của dở [Gm] dang
Lòng chợt bâng [Cm] khuâng, nghe câu chuyện [D7] cũ mắt thoáng bao ngỡ [Gm] ngàng
Chuyện người [F] trai đêm đêm ngắm trăng [D7] sao, nghẹn ngào [Gm] trong penseé tím bơ vơ
Nếu mai sau [D7] này, ước mơ không thành, thì nguyện đồi penseé tím là mộ [Gm] chung.

Ngày [G] tháng dần trôi đi mãi, đã lâu [Em] rồi không trở lại nơi [Bm] xưa
Người [Am] trai mà hùng [D7] tin, một đêm kia giao tranh chàng đã [G] chết
Ðến nay vẫn yên [C] lành, vẫn vui bước dạ [G] hành, bên cuộc đời chiến [D7] binh
Ðôi khi nghe chợt [Bm] buồn, xin ai cho hỏi [C] rằng: vì sao hay bâng [D7] khuâng?

Rồi một chiều [Gm] kia, người trai hành [Cm] quân ngang qua cánh đồi [Gm] xưa
Chợt nghe không [Cm] gian như đang sụp [D7] đổ, thoáng thấy hương mộ [Gm] nàng
Lời thề [F] xưa dư âm vắng đâu [D7] đây, hỏi lại [Gm] nghe tin em đã qui y
Biết em phương [D7] nào, đã bao lâu rồi vẫn còn tìm nơi xa vắng, một người [Gm] thôi
—————–

If you want to be master of Màu hoa Penseé guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!