Màu áo tết in guitar acoustic version can be one of the perfect song you loved. Not only hearing the song but you can play “Màu áo tết by ” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Màu áo tết guitar chords, you already visit to the perfect place.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Màu áo tết” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Màu áo tết by Guitar Chords

Tết [C] này em mặc áo gì
Vàng mai đỏ [Em] cúc xanh [Am] thì trắng [C] da
Em [G] biết tôi thích lụa [C] là
Sao không chọn [Am] áo hoa [G7] cà tím [C] than

Trời [F] cho em lắm hường [C] nhan
[G] Thì thôi mặc áo hoàng [Fm] lan cũng [C] là
Nghiêng [F] nghiêng cái dáng nõn [C] nà
Thênh [F] thang góc [Am] nắng chiều [G] pha môi [Dm] hồng
Bóng [Am] người biếc cả dòng [G] sông
Tôi còn thất [G7] thiểu lòng vòng phía [C] sau

Xuân [C] em áo gấm cờ đào
Bước chân trắng [G7] lối hoa cau rụng [C] đầy
Nhung [F] mềm nhiễu mượt như [Em] mây
[G] Níu áo em [G7] lại cho [Am] dài mùa [C] xuân
—————–

If you wanna be master of Màu áo tết guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!