Mất nhau in guitar acoustic version may be one of your loved music. Not only hearing the song but you can play “Mất nhau by Nguyễn Nhất Huy” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Mất nhau guitar chords, you just visit to the best site.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Mất nhau music.

“Mất nhau” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Mất nhau by Nguyễn Nhất Huy Guitar Chords

Một [Am] ngày dòng đời lạnh [F] giá
Có bước chân [G] anh đi qua đời [Am] em
Một [Dm] ngày cuộc tình lạnh [G] giá
Có chiếc hôn [C] kia chưa phai tình [E7] nhân.

Trong đêm [G] tối chưa nguôi nỗi sầu
Ta ôm [C] nỗi cô đơn cúi [F] đầu
Rồi mưa [Dm] rơi, rồi anh [F] đi
Tình yêu [E7] ấy nay đã xa thật [Am] rồi.

ĐK:
Đời còn đó tiếc [Dm] nuối khi anh không còn bên [Am] em
Tình còn đó đắm [E7] đuối cho mình gọi nhau thêm [G] nữa [A7]
Rồi nhặt lấy lá [Dm] úa đặt lên những con đường [Am] hoang
Để ta [F] nghe lời đắng buồn [E7] tênh.

Đời còn đó tiếc [Dm] nuối khi anh không còn bên [Am] em
Tình còn đó đắm [E7] đuối cho mình gọi nhau thêm [G] nữa [A7]
Rồi tìm đến quá [Dm] khứ người yêu mãi không gọi [Am] tên
Biết xa [F] nhau tình chết dần [E7] theo….tháng [Am] ngày.
—————–

If you wanna be master of Nguyễn Nhất Huy Mất nhau guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!