Mất Em played in guitar can be one of your favourite music. Not only hearing the music but you can play “Mất Em by Bảo Thạch” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Mất Em guitar chords, you’ve come to the best page.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that song.

“Mất Em” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Mất Em by Bảo Thạch Guitar Chords

[Am]Một phút bối rối, trống vắng, vỡ [G]nát trong anh,
Thoáng [F]qua bao nhiêu mộng [G]mơ đã vụt [C]mất
Thấy ai [F]kia đang bên cạnh [G]em đi ngoài [C]phố
Nắm tay [F]nhau, môi em cười tươi trong hạnh [E]phúc
 
[Am]Ngày tháng cứ thế mãi giấu tiếng [G]nói yêu em
Để [F]hôm nay anh phải [G]đau thêm người [C]hỡi.
Nhớ mong [F]em yêu em từ [G]lâu em nào [C]biết
Trách cho [F]anh yêu nhưng lại [G]không nói nên [Am]lời.
 
[Am]Đêm hay [G]ngày cũng nhớ [Am]em
Thời gian [F]qua từng ngày đợi [G]mong tin [Am]em
Tại sao [F]anh, lặng [G]im, chỉ biết [Am]yêu trong lòng,
Giọt lệ [F]anh theo em bước ra [E]đi …Hơơ
 
ĐK:
Nếu khi [F]xưa anh không bận [G]tâm bao lời [C]nói
Nếu khi [F]xưa anh không lặng [G]thinh trong niềm [C]nhớ,
Nếu khi [F]xưa anh không là [G]bạn thân, để [Am]nói yêu em
Thì hôm [F]nay I won’t [G]crying for [Am]u
Thì hôm [F]nay I won’t [G]missing for [Am]u
Baby [F]I love u I [G]waiting for [Am]u
 
BRIDGE:
[F]Bye bye [G]never say good [Am]bye
Dù em [F]mãi mãi không [G]về đây với [Am]anh
I need [F]u qua bao nhiêu [G]ngày anh vẫn [Am]mãi mong em,
Đợi chờ [F]em, yêu em, chờ em [E]mãi …
 
ĐK:(2x)
Nếu khi [F]xưa anh không bận [G]tâm bao lời [C]nói
Nếu khi [F]xưa anh không lặng [G]thinh trong niềm [C]nhớ,
Nếu khi [F]xưa anh không là [G]bạn thân, để [Am]nói yêu em
Thì hôm [F]nay I won’t [G]crying for [Am]u
Thì hôm [F]nay I won’t [G]missing for [Am]u
Baby [F]I love u I [G]waiting for [Am]u
—————–

If you want to learn Bảo Thạch Mất Em guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!