Mảnh vỡ quá khứ played in guitar might be one of your liked song. Not only enjoying the music but you can play “Mảnh vỡ quá khứ by Cao Nhật Quang” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Mảnh vỡ quá khứ guitar chords, you’ve visit to the perfect site.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Mảnh vỡ quá khứ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Mảnh vỡ quá khứ by Cao Nhật Quang Guitar Chords

1. [Dm] Từng gót chân mòn [Am] lặng lẽ âm thầm
Tìm [Bb] về lối [C] quen ta [F] hẹn [A]
[Dm] Nhặt cánh hoa rơi [Am] thả vào cơn gió
Mong [Bb] gió đừng làm hoa [C] thêm tàn [Dm] phai [A]

2. [Dm] Chợt thấy hiu quạnh [Am] về chiếm tim lạnh
Vùi [Bb] chôn tháng [C] năm êm [F] đềm [A]
[Dm] Một chút bâng khuâng [Am] đọng lại trong trí
Tự [Bb] hỏi mình rằng phải [C] chăng tình [Dm] xa?

ĐK: Đành buông [F] tay thôi người ơi!
Đừng làm vấn [Am] vương thêm hoài
Chạm mặt [Bb] nhau môi cười [C] tươi nhưng lòng [F] đâu vui
Cảm giác [Bb] cô đơn từng đêm [C] dần dần dày [Am] xé tâm hồn
[Dm] Vì anh [C] quá yếu đuối chẳng [Am] nỡ xa [A] rời

Phải quên [Dm] em như từng vô tâm quên chính [Am] bản thân mình
Nhìn thanh[Bb] xuân trôi thật [C] mau ôm sầu [F] lẻ bóng
Chỉ trách [Bb] tơ duyên lìa tan, [C] để giờ bật [Am] khóc trong muộn màng
[Dm] Nhặt mảnh [Bb] vỡ ta soi [C] mình sau [Dm] mưa
—————–

If you want to be master of Cao Nhật Quang Mảnh vỡ quá khứ guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!