Mai anh đi rồi played in guitar can be one of the good song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Mai anh đi rồi by La Chí Tùng” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Mai anh đi rồi guitar chords, you’ve come to the perfect web.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Mai anh đi rồi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Mai anh đi rồi by La Chí Tùng Guitar Chords

1. Mai [A7] đây em đi [Dm] rồi chỉ còn lại mình anh
Lòng buồn lắm anh [Gm] ơi vì xa nhau thật [Dm] rồi
Phút tiễn đưa bùi [F] ngùi mình dìu nhau đêm [Em] nay
Lệ em [E7] rơi đắng cay bờ [A7] môi.

2. Mai em xa quê [Dm] nhà bỏ lại một người thương
Từng ngày tháng bên [Gm] nhau giờ xa anh nghẹn [Dm] ngào
Nuốt đắng cay vào [F] lòng chỉ cần vòng tay [Am] anh
Choàng vai [A7] em giữa đêm lạnh [Dm] lùng.

ĐK:
[Dm] Đêm nay mưa ngoài trời làm lòng em tê [Gm] tái
Khi [C] biết vắng xa [F] anh đời em như cành cây [Dm] héo
Không gió nắng vun cây làm [Gm] sao lá hoa đâm [Am] chồi
Đêm nay nữa xong [A7] rồi mình xa nhau cách hai phương [Dm] trời.

3. Mai [A7] sau em trở [Dm] về có còn gặp lại anh
Vì đời lắm trái [Gm] ngang biệt ly luôn chạnh [Dm] lòng 
Vắng anh đêm thật [F] dài trở về đây bên [A] anh 
Người ơi xin giữ em trọn [Dm] đời.
—————–

If you wanna be master of La Chí Tùng Mai anh đi rồi guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!