Mặc kệ người ta nói played in guitar can be one of your liked song. Not only enjoying the music but you can play “Mặc kệ người ta nói by Khánh Đơn” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Mặc kệ người ta nói guitar chords, you have come to the right web.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that song.

“Mặc kệ người ta nói” guitar chords has Slow Ballad rhythm and included in “” album.

Mặc kệ người ta nói by Khánh Đơn Guitar Chords

Người ta cứ [Dm] nói tôi yêu em là [F] ngu
Tôi yêu em là [G] ngơ , tôi yêu em là [Dm] khờ
Vì trong tình [G] yêu em chỉ muốn đùa [F] cho vui , không thật lòng với ai

Người ta cứ [Dm] nói con tim em cạn [F] khô
Em không yêu [G] một ai , em vui chơi qua [Dm] đường
Rằng bên đời [G] em không chỉ có mình tôi [F] thôi , quá nhiều điều với em

Kệ người ta [Dm] nói tôi không nghe người [F] ta .
Mặc người ta [F] nói tôi không cần bận [Dm] tâm
Tại vì khi [G] yêu em tôi không cần toan [F] tính được gì và mất chi

Kệ người ta [Dm] nói tôi vẫn yêu mình [F] em
Tại vì tôi [F] biết em không như vậy [Dm] đâu
Cuộc đời như sông [G] sâu quan tâm chỉ những [F] lời nói của người [Dm] ta

Người ta cũng [Dm] nói ôm chua cay vì [F] em
Khi yêu em cuồng [G] điên con tim bao muộn [Dm] phiền.
Rằng bao ngày [G] qua em chỉ dối lừa tôi [F] thôi như trò đùa trẻ thơ

Người ta muốn [Dm] nói em ra sao thì [F] tối
Xin yêu em mà [G] thôi, tôi không nghe miệng [Dm] đời
Vì khi đã [G] yêu tôi chỉ biết rằng yêu [F] thôi chẳng cần nghe người [Dm] ta
—————–

If you want to be master of Khánh Đơn Mặc kệ người ta nói guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!