Lý phụ tình played in guitar might be one of the perfect song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Lý phụ tình by Quốc Anh” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Lý phụ tình guitar chords, you already visit to the best website.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Lý phụ tình music.

“Lý phụ tình” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Lý phụ tình by Quốc Anh Guitar Chords

1. [Am] Chiều là chiều mù [D] sương
Lắng [Am] nghe chim chiều gọi [Em] nhau
Khiến [D] xui cho đời âu [Am] sầu
[G] Ôi héo hon trong [Em] lòng.

[Am] Từ là ngày lập [C] đông
Nỡ [G] bỏ em đi mất [C] rồi
(Ai kia đi lấy chồng)
[Em] Từ khi con nước [G] trôi
Con [Em] nước trôi ngược [Am] dòng [D][Am]

ĐK: [G] Con nước trôi ngược [Am] dòng
[D] Con nước phụ dòng [C] sông
Ai [Em] ham mê biển [Am] lớn
Để [D] bờ lau thương [Am] mong.

[D] Quên luống rau [Am] lục bình
Thiệt tình thương con [D] nước
[G] Con nước nay thay [Em] lòng
Để [G] lục bình long [Am] đong

2. [Am] Tình là tình mồ [D] ôi
Tiếc [Am] thương cũng đành vậy [Em] thôi
Trách [D] than cũng đã xa [Am] rồi
[G] Duyên hữu duyên do [Em] trời.

[Am] Đời dù nghèo mong [C] manh
Nhưng [G] không đem bán [C] tình
[Em] Tình tui như nước [G] sông
Đục [Em] nước chứ không đục [Am] lòng
—————–

If you wanna study Quốc Anh Lý phụ tình guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!