Lý do played in guitar might be one of the good music you liked. Not only hearing the song but you can play “Lý do by Lý Tuấn Kiệt” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Lý do guitar chords, you just visit to the perfect web.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that song.

“Lý do” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Lý do by Lý Tuấn Kiệt Guitar Chords

1. Lời chia [Am] tay dễ nói lắm [Em] sao
Lời chia [F] tay thốt [G] ra có khiến nhau [C] đau lòng
Lời chia [F] tay là [G] cách tốt nhất [Em] phải không [Am] nào
Mà sao [Dm] ai cũng [Em] nói ra quá dễ [Am] dàng.

2. Ngày hôm [Am] nay em không cần biết đúng [Em] sai
Ngày hôm [F] nay em [G] nói ta nên dừng [C] lại
Phải chăng [F] đó là [G] điều đầu tiên [C] em có [G] thể nghĩ [Am] sao
Cảm giác [Dm] này phút giây [Em] này như muốn vỡ [Am] òa.

ĐK:
[C] Phải chăng không còn yêu thì dù có [G] nói đến thế nào
Cũng chẳng [Am] thể thay đổi suy nghĩ của em và [Em] người đến sau
Hay là [F] do em không còn yêu mất cảm [C] giác khi bên cạnh anh
Một người [F] giữ một người buông ta lìa phương [G] hướng.

Rồi ngày [C] mai khi không còn em thì anh vẫn [G] sống tốt đấy thôi mà
Ánh [Am] nắng mỗi sáng vẫn thế dòng người vẫn [Em] vội vàng lướt nhanh
Chỉ là [F] lâu lâu không gặp nhau hoặc một [C] ai đó nhắc về em
Thì anh [F] sẽ nói chỉ là quá khứ [G] thôi anh quên [Am] rồi.
—————–

If you want to learn Lý Tuấn Kiệt Lý do guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!