Lời xin lỗi có thật sự khó nói in guitar acoustic version may be one of your favourite song. Not only enjoying the music but you can play “Lời xin lỗi có thật sự khó nói by Hoài An” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Lời xin lỗi có thật sự khó nói guitar chords, you have come to the perfect page.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Lời xin lỗi có thật sự khó nói music.

“Lời xin lỗi có thật sự khó nói” guitar chords has Pop rhythm and included in “” album.

Lời xin lỗi có thật sự khó nói by Hoài An Guitar Chords

1. [Dm] Phút giây anh lạc lòng bên ai
Anh biết đâu em từng [Em] đêm thổn thức nghẹn ngào
[Dm] Phút giây anh vui đùa thế [Cmaj7] thôi
Nhưng anh giết đi tương [B7] lai cuộc tình chúng [Esus4] mình, anh [E]hỡi.
 
2. [Dm] Có không anh một lời hối lỗi
Em sẽ thứ tha để [Em] ta còn giữ tiếng yêu đầu
Cho [Dm] dẫu con tim muôn đời đớn [Cmaj7] đau
[E7] Em vẫn [Am] yêu.
 
ĐK:
Lời xin [Dm] lỗi có thật sự khó [Bb]nói
Để khiến đôi ta rời [Am] xa những tháng ngày phôi [C] pha
Để [A7]khiến đôi ta lạc [Dm] nhau giữa dòng đời ngược [G] xuôi
Yêu dấu bao nhiêu buồn [C] sao vụt trôi mãi [A7] mãi.
 
Lời xin [Dm] lỗi có thật sự khó [Bb]nói
Em trói tim mình giữa [Am] muôn ngàn tiếng ân [C] tình
Cho [A7]dẫu ai đang và [Dm] còn bên anh
Trong [Em] em vẫn mãi ngày [Am] xanh.
—————–

If you wanna learn Hoài An Lời xin lỗi có thật sự khó nói guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!