Lời mẹ ru in guitar acoustic version can be one of your favourite music. Not only hearing the music but you can play “Lời mẹ ru by Trịnh Công Sơn” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Lời mẹ ru guitar chords, you’ve come to the best place.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Lời mẹ ru” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Lời mẹ ru by Trịnh Công Sơn Guitar Chords

1. Lời mẹ ru con [D] đến những khu vườn
Ru con trưa [A7] nắng ( i…i… [D] a)
Trong mộng cười [G] ngon ru mộng con [A7] thơm
Lời [D] mẹ ru con nghe [Em] ra nỗi [Bm] niềm
Ru con nghiêng nghiêng [D] nằm
Con ngủ giấc tròn cho [A7] mẹ ngồi [D] trông

[D] Thuở mẹ ru mẹ ru con [A7] ngủ
Con [D] ngủ trên mây con ngủ trên [A7] mây
Tiếng khóc ban [G] đầu ban [D] đầu
Còn [Em] đau còn [G] đau còn [A7] đau

Lời mẹ ru đêm [D] vắng ngón tay hồng
Ru con khôn [A7] lớn ( i…i… [D] a)
Con Rồng Rồng [G] Tiên con ngủ cho [A7] yên
Một [D] đời ru con nên mắt ưu [Bm] phiền
Đôi khi cũng ưu [D] phiền
Con ngủ giấc hiền mưa [A7] nhỏ ngoài [D] đêm

2. Lời mẹ ru như [D] tiếng hát trên trời
Ru con ru [A7] mãi ( i…i… [D] a)
Nên người mẹ [G] vui Ru bạc tóc [A7] thôi
Đời [D] mẹ ru con mây [Em] kia cũng [Bm] buồn
Nên mây xa đường [D] trần
Con ngủ giấc hồng cho [A7] mẹ tròn [D] lưng

[D] Thuở mẹ ru mẹ ru con [A7] ngủ
Con [D] ngủ trên mây con ngủ trên [A7] mây
Tiếng khóc ban [G] đầu ban [D] đầu
Còn [Em] đau còn [G] đau còn [A7] đau

Rồi một mai con [D] đã lớn khôn rồi
Con thôi thơ [A7] ấu ( i…i… [D] a)
Mẹ rời thật [G] mau mẹ rời chiêm [A7] bao
Đời [D] mẹ ru con bao [Em] lâu mỏi [Bm] mòn
Nên lâu cũng mỏi [D] mòn
Bây giờ mẹ nằm lá [A7] đổ ngoài [D] sân

Lá đổ ngoài [A7] sân, lá đổ ngoài [D] sân để [A7] ru mẹ [D] ngủ
—————–

If you want to learn Trịnh Công Sơn Lời mẹ ru guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!