Lỗi lầm cây lá và gió in guitar acoustic version maybe one of your liked music. Not only enjoying the song but you can play “Lỗi lầm cây lá và gió by ” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Lỗi lầm cây lá và gió guitar chords, you’ve visit to the right web site.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Lỗi lầm cây lá và gió” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Lỗi lầm cây lá và gió by Guitar Chords

Một chiếc [Dm]lá theo cơn gió cuốn [Am]bay đi xa cây rồi
Mặc dù [Bb]cây không muốn chiếc [C]lá kia xa [Dm]cành
Ở nơi đó, giờ chiếc [Bb]lá và cơn [C]gió đang hạnh [F]phúc
Có biết [Bb]đâu ở nơi [C]đây cây lẻ [Dm]loi.
 
Dòng thời [Dm]gian, theo năm tháng, lá xanh [Am]kia cũng héo tàn
Và cơn [Bb]gió cũng đã muốn [C]bay đi đâu mất [Dm]rồi
Nhìn hàng cây còn đứng [Bb]vắng giờ chiếc [C]lá đang thầm [F]khóc
Những tháng [Bb]năm lá bên [C]cây ôi sao [Dm]bình yên
 
 
ĐK:
Tại chiếc [F]lá hay tại [C/E]cây đã không [Dm]biết giữ lá ở [Am]lại
[Bb]Tại vì cơn [C]gió từ đâu [F]đến cuốn đi hạnh [Am7]phúc
[F]Tại chiếc là hay tại [C/E]cây, gió vô [Dm]tình hay tại lá đổi [Am/C]thay
[Bb]Duyên số vẫn [C]không cho lá lìa [Dm]cây
 
 
Dòng thời [Dm]gian, theo năm tháng, lá xanh [Am]kia cũng héo tàn
Và cơn [Bb]gió cũng đã muốn [C]bay đi đâu mất [Dm]rồi
Nhìn hàng cây còn đứng vắng [Bb]… giờ chiếc [C]lá đang thầm [F]khóc
Những tháng [Bb]năm lá bên [C]cây [Am]ôi sao [Dm]bình yên
 
 
ĐK: (lặp lại 2 lần)
Tại chiếc [F]lá hay tại [C/E]cây đã không [Dm]biết giữ lá ở [Am]lại
[Bb]Tại vì cơn [C]gió từ đâu đến [F]… cuốn đi hạnh phúc [Am7]…
Tại chiếc [F]lá hay tại [C/E]cây, gió vô [Dm]tình hay tại lá đổi [Am/C]thay
[Bb]Duyên số vẫn [C]không cho lá lìa [Dm]cây
 
 
Một mùa [Dm]đông, chợt cơn gió cuốn chiếc [Am7]lá kia về cội
Và chiếc [Bb]lá cũng tan biến [C]để bên cây [Dm(add9)]suốt đời
Nào ngờ [Dm]đâu, mùa xuân [Bb]đến, từ cành [C]khô ra thêm 1 chiếc [F]lá
Lá yêu [Bb]cây, lá sẽ [C]không xa rời [Dm]cây
[Bb]Ai biết lá [C]sẽ….. không xa rời [Dm]cây
—————–

If you want to learn Lỗi lầm cây lá và gió guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!