Lời đắng cho em played in guitar may be one of your liked song. Not only hearing the music but you can play “Lời đắng cho em by Đồng Giao” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Lời đắng cho em guitar chords, you have visit to the right place.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Lời đắng cho em” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Lời đắng cho em by Đồng Giao Guitar Chords

1. Đừng trách chi hỡi [Em] người
Khi em vội vã câu biệt [Am] ly
Chỉ tiếc cho những [D] gì
Em yêu thương và dâng [G] hiến
Tự trách anh thôi người [C] hỡi
Khi con tim anh đổi [B7] thay
Đừng đắng cay hỡi [Em] người!

2. Vì trái tim yếu [Em] mềm
Nên đành phải mang khổ [Am] đau
Vì quá tin những [D] lời yêu
Nên tim giờ rớm [G] máu
Tổ ấm em giờ [C] đây
Sao lung linh mà dễ [B7] vỡ
Đành nói câu biệt [Em] ly.

ĐK:
[E7] Em nỗi đau chìm [Am] đắm đêm từng đêm
[B7] Anh bướm hoa chè [Em] chén men rượu [C] say vui cùng [Em] ai
Để tình chăn [C] gối kia nhạt phai cùng má [Am] hồng
Đắng cay tủi [B7] phận từng đêm trắng nhớ mong [Em] người.

3. Giờ biết đâu lối [Em] về
Em tựa cánh hoa tả [Am] tơi
Một trái tim rối [D] bời
Đêm bơ vơ đường phố [G] vắng
Về với anh làm [C] chi
Khi anh không cần em [B7] nữa
Về với nhau làm [Em] chi.
—————–

If you wanna study Đồng Giao Lời đắng cho em guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!