Lời Cầu Trong Cơn Nguy Khốn in ukulele acoustic version can be one of your favourite song. Not only enjoying the song but you can play “Lời Cầu Trong Cơn Nguy Khốn by Ngút Ngàn” using ukulele too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, before that, you must know its ukulele chords.

Whether you are searching for Lời Cầu Trong Cơn Nguy Khốn ukulele chords, you just come to the perfect site.

Yes, ukulele is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth ukulele will feel to play that music.

“Lời Cầu Trong Cơn Nguy Khốn” ukulele chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Lời Cầu Trong Cơn Nguy Khốn by Ngút Ngàn ukulele Chords

[Em]Trong nguy khốn [C]gian nan nhân [D]gian đang khóc sầu [G]than [B7]
[Em]Cơn dịch [E7]bệnh bủa [Am]vây lây [D]lan gieo rắc niềm [G]đau [B7]
[Em]Bao người ra [Am]đi cô [D]đơn giây phút biệt [B7]ly
[Em]Ôi Thiên Chúa khoan [C]nhân xin [D]thương cứu chữa đoàn [G]con [B7]
[Em]Cơn hoạn [E7]nạn hãi [Am]kinh gây [D]bao tang tóc sầu [G]lo [B7]
[Em]Kiếp [E7]người mong [Am]manh [D]yếu hèn chóng [C]tàn thất [B7]vọng bối rối ngậm [C]ngùi
[Am]Phận người thở [D]than đau [Bm]thương tuyệt vọng Chúa [Em]ơi!
 
[Bm]Nguyện cầu [Em]Chúa [C]…xin đoái thương [D]nghe
tiếng [Bm]khóc van [C]xin nay đoàn [Am]con hiệp dâng lên [B7]Chúa.
Lời nguyện [Em]ước [D]…xin Chúa nắm [C]tay
[D]đưa bước chúng [C]con thoát [Bm]cảnh cơn ngặt nghèo hiểm [Em]nguy
—————–

If you want to be master of Ngút Ngàn Lời Cầu Trong Cơn Nguy Khốn ukulele chords, the most important basic ukulele chords to know are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a many of musics, and each of them is easy to master.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this place.
Searching for another ukulele chords? Easy .. just click search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!