Lời Cầu Trong Cơn Nguy Khốn played in guitar might be one of your liked music. Not only hearing the music but you can play “Lời Cầu Trong Cơn Nguy Khốn by Ngút Ngàn” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Lời Cầu Trong Cơn Nguy Khốn guitar chords, you have come to the best place.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that song.

“Lời Cầu Trong Cơn Nguy Khốn” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Lời Cầu Trong Cơn Nguy Khốn by Ngút Ngàn Guitar Chords

[Em]Trong nguy khốn [C]gian nan nhân [D]gian đang khóc sầu [G]than [B7]
[Em]Cơn dịch [E7]bệnh bủa [Am]vây lây [D]lan gieo rắc niềm [G]đau [B7]
[Em]Bao người ra [Am]đi cô [D]đơn giây phút biệt [B7]ly
[Em]Ôi Thiên Chúa khoan [C]nhân xin [D]thương cứu chữa đoàn [G]con [B7]
[Em]Cơn hoạn [E7]nạn hãi [Am]kinh gây [D]bao tang tóc sầu [G]lo [B7]
[Em]Kiếp [E7]người mong [Am]manh [D]yếu hèn chóng [C]tàn thất [B7]vọng bối rối ngậm [C]ngùi
[Am]Phận người thở [D]than đau [Bm]thương tuyệt vọng Chúa [Em]ơi!
 
[Bm]Nguyện cầu [Em]Chúa [C]…xin đoái thương [D]nghe
tiếng [Bm]khóc van [C]xin nay đoàn [Am]con hiệp dâng lên [B7]Chúa.
Lời nguyện [Em]ước [D]…xin Chúa nắm [C]tay
[D]đưa bước chúng [C]con thoát [Bm]cảnh cơn ngặt nghèo hiểm [Em]nguy
—————–

If you wanna study Ngút Ngàn Lời Cầu Trong Cơn Nguy Khốn guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!